Ponovno suđenje kosovskom Albancu za terorizam

Pred Vojnim sudom u Nišu, 15. marta 2002. godine, nastaviće se ponovno suđenje kosovskom Albancu Elezu Hadjiljariju (22), za terorizam protiv srpskih snaga bezbednosti na Kosovu u vreme NATO intervencije. Savezni sud ukinuo je početkom godine prvostepenu i drugostepenu presudu kojom je Hadjiljari osuđen na 20 godina zatvora za udruživanje radi neprijateljske delatnosti i terorizam.

Presuda je ukinuta i predmet vraćen na ponovni postupak Vojnom sudu u Nišu na osnovu zahteva za vanredno preispitivanje pravosnažne presude koji je uložio Hadjiljarijev branilac po službenoj duznosti Boško Arsenijević. Savezni sud utvrdio je da ni Vojni sud u Nišu ni Vrhovni vojni sud nisu pravilno utvrdili činjenicno stanje i da nisu mogli da donesu presudu samo na osnovu iskaza okrivljenog. Savezni sud je zato naložio Vojnom sudu u Nišu da u ponovnom postupku rasvetli sve činjenice, sagleda sve dokaze i tek onda donese presudu.

Zamenik vojnog tužioca Aleksandar Kaličanin ostao je pri navodima prvobitne optužnice, s tim sto Hadjiljarija sada tereti samo za terorizam, jer je udruživanje radi neprijateljske delatnosti kao krivično delo obuhvaćeno Zakonom o amnestiji.

Elez Hadjiljari optužen je da je početkom aprila 1999. godine postao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova u mestu Kalinoss u Albaniji i da je nakon obuke, zajedno sa još 57 pripadnika OVK, krenuo u napade na pripadnike Vojske Jugoslavije. Prema navodima optužnice Hadjiljari je 15. i 16. aprila učestvovao u napadu na vojnike karaule Košare cime je počinio krivično delo terorizma.

Pred sudskim većem kojim je predsedavao pukovnik Radomir Mladenović, na pretresu 25. februara 2002. godine, Elez Hadjiljari negirao je sve navode optužnice. On je izjavio da je kao izbeglica u aprilu 1999. godine došao u Albaniju gde su ga pripadnici OVK mobilisali uz pretnje da će ga ubiti ako im se ne pridruži. Prema Hadjiljarijevim rečima, posle dva dana obuke prebacili su ga na teritoriju SRJ.

“Ja sam želeo da se predam, a ne da ratujem. Bacio sam oružje 15. ili 16. aprila i izdvojio se iz grupe. Dosao sam 17. ili 18. aprila do neke škole gde je bila smeštena vojska. Seo sam za sto u prostoriji gde je spavala vojska i zaspao. Probuduli su me i stavili lisice na ruke”, rekao je Hadjiljari na sudu. On je takođe rekao da ga je civilna policija maltretirala na putu za Prištinu.

Svedok Boban Stevanović, u to vreme na služenju redovnog vojnog roka u selu Jašic, potvrdio je da je 17. aprila video okrivljenog kako mokar, u maskirnim pantalonama i civilnoj jakni sedi za stolom u prostoriji gde je bila smeštena vojska. Stevanović je, kako je izjavio, izašao sa još jednim vojnikom da pozove nekog, a kada su se vratili, Hadjiljarija su već odveli.

Suđenje Hadjiljariju prate posmatrači Fonda za humanitarno pravo.

Share