Fond za humanitarno pravo iznosi činjenice

U Politici, 24. oktobra, pod naslovom “Manipulacija Fonda za humanitarno pravo” objavljeno je pismo mr Milovana Milovića, direktora škole za osnovno obrazovanje odraslih “Braća Stamenković”. Molimo vas da objavite odgovor Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Saopštenje FHP-a od 18. oktobra 2001. godine zasnovano je na proverenim, tačnim i lako dokazivim činjenicama. Istraživači FHP-a razgovarali su sa decom koja su bila žrtve ili svedoci nasilja u školi, njihovim roditeljima, direktorom Milovićem i nastavnicom srpskog jezika na čiji su čas upali nasilnici.

Grupa mladića pretukla je 4. i 5. oktobra više učenika škole »Braća Stamenković«. Prvog dana nasilnici su upali na čas srpskog jezika, sledećeg dana su decu pretukli na velikom odmoru. Više od polovine učenike škole »Braće Stamenković« su Romi. Većina pretučenih učenika su Romi. Nasilnici su pretučenim učenicima pretili na nacionalnoj osnovi i psovali im »cigansku majku«. Neki roditelji romske dece doneli su odluku da ih prebace u sigurnije škole zbog osnovanog straha za njihovu bezbednost.

FHP u svom saopštenju nije prozivao školu »Braća Stamenković« ni njenog direktora zbog ovih incidenata, jer za to nije bilo osnova. Svrha našeg saopštenja bila je da upozorimo Ministarstvo prosvete Republike Srbije na brojne probleme sa kojima se suočavaju škole za osnovno obrazovanje odraslih. Ove škole najčešće pohadjaju deca iz socijalno ugroženih sredina, romska deca, deca iz izbegličkih porodica ili raseljenih sa Kosova. Ona su u školama najčešće žrtve nasilja i različitih vidova brutalnosti. Vlast mora da preduzme sve neophodne mere kako bi zaštitila fizički integritet i dostojanstvo svih učenika, stvarajući uslove za njihovo nesmetano obrazovanje i razvoj.

Tanja Pavlović-Križanić

Rukovodilac programa za ljudska prava

Share