Predstavka Saveznom ustavnom sudu zbog rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je predstavku Saveznom ustavnom sudu zbog zabrane pristupa Romima u diskoteku “Trezor” u Beogradu. U dosadašnjem postupku sudovi nisu preduzeli potrebne i odgovarajuće mere za zaštitu žrtava i sprečavanje diskriminacije u pristupu javnim objektima.

Vlada Savezne Republike Jugoslavije dala je 27. jula 2001. godine posebnu Izjavu kojom je prihvatila nadležnost Komiteta UN da prima i razmatra predstavke pojedinaca, žrtava rasne disriminacije. Tom Izjavom Savezna vlada je odredila Savezni ustavni sud kao poslednju instancu u SRJ kojoj se mogu uputiti predstavke zbog povreda Konvencije UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, pre no što se te predstavke dostave Komitetu UN.

Na osnovu žalbi Roma, Fond za humanitarno pravo je 18. februara 2000. godine organizovao “testiranje” i utvrdio da diskoteka “Trezor” zabranjuje pristup Romima. Dvoje mladih Roma pokušalo je te večeri da uđe u “Trezor”, ali ih je vratar zaustavio sa obrazloženjem da je u klubu privatna zabava i da ne mogu da uđu ako nemaju pozivnice. Posle Roma, u klub je bez bilo kakvih problema i pozivnica ušlo nekoliko mladih ne-Roma. I Romi i ne-Romi bili su uredno obučeni i pristojno su se ponašali. Jedina razlika među njima bila je u boji koze.

Zbog povrede prava na ravnopravnost građana, Fond za humanitarno pravo podneo je u julu 2000. godine krivičnu prijavu protiv NN zaposlenih u klubu “Trezor”. Treće opštinsko javno tužilaštvo ni posle 18 meseci nije odlučilo o krivičnoj prijavi, iako je u pitanju krivično delo koje se goni po službenoj duznosti.

Nepostupanjem tužilaštva bitno je povređena Konvencija UN o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Fond za humanitarno pravo zato traži od Saveznog ustavnog suda da utvrdi da je u ovom slučaju povređena Konvencija UN koja zahteva od svake države potpisnice da svim odgovarajućim sredstvima zabrani i okonča rasnu diskriminaciju koju sprovodi bilo koje lice, grupa ili organizacija.

Share