XVI broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

XVI broj biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI

bilten_srp11. jula 2017 godine u Memorijalnom centru Potočari ukopani su posmrtni ostaci 71 osobe. Najmlađa žrtva je u vreme ubistva imala 15 godina, a najstarija 72 godine.

Dva teksta objavljena u ovom broju biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI pisali su polaznici osme po redu Škole tranzicione pravde Fonda za humanitarno pravo, u znak sećanja na njih, na 6504 do sada ukopanih žrtava, na one žrtve za kojima još uvek tragamo, kao i na istrajnost njihovih porodica koje protekle 22 godine provode u tugi i beznađu.

Bilten daje i pregled sudskih procesa pred sudovima u Srbiji za zločine koji su počinjeni nad Bošnjačkim civilima tokom jula 1995. godine, u i oko Srebrenice. Do danas su vođena svega tri postupka, od kojih je jedan sporazum o priznanju krivice; u drugom je optužnica nedavno ukinuta, a u trećem predmetu sudsko veće je uprkos dokazima koji su navodili na suprotno, izbegli da zločin koji je bio predmet optužnice dovedu u vezu sa događajima u Srebrenici. Rubrika Aktuelno prikazuje kako se Srbija ove godine sećala žrtava srebreničkog genocida.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share