XIV broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

XIV broj biltena “kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI”

bilten_srpU novom broju biltena kroz PRISTUPANJE ka PRAVDI čitajte intervju sa glavnim tužiocem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Seržom Bramercom, o važnosti uspostavljanja krivične pravde za počinjene ratne zločine, i dostignućima MKSJ-a i nacionalnih pravosuđa. Bilten prenosi i mišljenje o tome postoje li i koja su ograničenja koja Evropskoj uniji otežavaju da pitanjima pravde za počinjene zločine pristupi odlučno i temeljno. Odgovore na ova pitanja dali su Iavor Rangelov i Marika Theros sa Londonske škole ekonomije i osnivačica FHP-a i koordinatorka Inicijative za REKOM Nataša Kandić.

Rubrika Događaji donosi pregled aktuelnosti u oblasti primene mehanizama tranzicione pravde i evropskih integracija Srbije, dok rubrika Suđenja za ratne zločine nudi pregled održanih suđenja i donetih presuda u prethodnom periodu.

Vaše mišljenje i komentare na bilten i/ili teme možete poslati emailom na towardsJUSTICE@hlc-rdc.org ili se uključiti u diskusiju na Twitteru uz korišćenje #towardsJUSTICE.

Svoj primerak biltena preuzmite ovde.

Share