Da znamo: Jović/Joviq i Pusto Selo/Pastase, 31. mart 1999.

U četvrtak 31.03.2011. navršava se 12 godina od zločina nad 34 albanskih civilia u Joviću/Joviq [opština Mališevo/Malishevë] koje su počinili pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS).


Share

Nastavak suđenja zbog torture u zatvorima u Lipljanu/Lipjan i Požarevcu

U  četvrtak ,31. marta 2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu  u 12 sati, biće održano ročište u postupku pokrenutom u aprilu 2010. godine po tužbi za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora i torture koju je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo u ime Behrama Sahatia, Elmia Musliua, Envera Balecia i Fatons Halilaja protiv Republike Srbije. Na suđenju će svedočiti četvorica tužilaca koji su u zatvorima u  Lipljanu/Lipjan i Požarevcu proveli po godinu dana.


Share

Nastavak suđenja za naknadu štete zatvoreniku iz Dubrave/Dubravёs

U petak, 1. Aprila 2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu  u 11 sati, nastavlja se suđenje za naknadu nematerijalne štete po tužbi Mustafe Kolgeci protiv Republike Srbije, na kojem će svedočiti tužilac.


Share

DA ZNAMO: Podujevo, 28.03.1999. godine

Tokom bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, 28. marta 1999. godine jedinica  rezervnog sastava MUP-a Republike Srbije “Škorpioni “ u akciji etničkog čišćenja albanaca iz Podujeva ubili su 14 članova porodice Bogujevci i Duriqi.


Share

Da znamo: Mala Kruša, 25. i 26. mart 1999.

Dana 25. i 26.03.1999. godine, u Maloj Kruši/Krushë e Vogël [opština Prizren, Kosovo], srpske snage ubile su 114 albanskih muškaraca.

Udružene snage Vojske Jugoslavije (VJ), i Posebnih Jedinica Policije (PJP) iz Prizrena, Niša i Novog Sada, započele su 25.03.1999. godine ofanzivu protiv OVK u selima između Prizrena/Prizren i Orahovca/Rahovec (Bela Crkva/Bellacërkë, Celina/Celinë, Velika Kruša/Krushë e Madhe, Mala Kruša/Krushë.  Više od 500 meštana Male Kruše/Krushë e Vogël sklonilo se u vinograde i šumarke iznad sela. Pripadnici 23. odreda PJP su izjutra 25.03.1999. blizu glavnog puta kroz selo uhapsili i predali lokalnim jedinicama SUP Prizren devetoricu meštana koje su oni zatim streljali u kući Sabita Qollaku, nakon čega su kuću spalili. Toga dana, na rayličitim mestima u selo ubijena su još najmanje trojica meštana. U sumrak, izbegli meštani su se spustili do mahale Batusha na obodu sela.


Share

DA ZNAMO: Štrpci, 27. februar 1993.godine

Pre 18 godina, 27. februara 1993. godine, iz voza 671 koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, u mestu Štrpci,  oteto je  i ubijeno 19 civila (18 Muslimana i jedan Hrvat).


Share

Saslušanje svedoka na suđenju za logore Šljivovica i Mitrovo Polje

Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, 18. februara 2011. godine, održano je ročište po tužbi za naknadu materijalne štete koju je FHP u junu 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime Omera Čavčića i još osmorice tužilaca, bivših logoraša logora u Šljivovici (opština Čajetina) i Mitrovom Polju (opština Aleksandrovac), zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) u Šljivovici i Mitrovom Polju tokom 1995. i 1996. godine.


Share

DA ZNAMO: Kukurovići, 18. februar 1993.godine

Pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije [VJ] 18. februara 1993. godine izvršili su minobacački napad na selo Kukurovići kod Priboja [selo se nalazi uz granicu sa  Bosnom i Hercegovinom]. U napadu je ubijeno troje staraca: Uzeir Bulutović, Mušan Husović i Fatima Sarač. Ostali stanovnici su u strahu za svoje živote pobegli iz sela a njihova imovina je uništena i zapaljena.


Share

Nastavak suđenja za tortutu u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

U petak 18. februara 2011. godine u 13:30, pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu biće održano ročište u postupku pokrenutom po tužbi Fonda za humanitarno pravo (FHP) u ime  Čavčić Omera i još osmorice bivših  zatvorenika logora Šljivovica (opština Čajetina) i Mitrovo Polje (opština Aleksandrovac) protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su preživeli za vreme borvka u logorima. Na suđenju će svedočiti Ismet Šehić iz Sarajeva, koji je proveo više meseci u ovim logorima.


Share

Postupak za nadoknadu štete meštanima sela Kukurović nastavljeno svedočenjem dvojice očevidaca

Beograd, 9. februar – Pred Višim sudom u Beogradu održano je ročište u postupku za naknadu materijalne štete bivšim meštanima sela Kukurovići kod Priboja. Tužbu je u ime 12 tužilaca podneo Fond za humanitarno pravo 2007.godine, zbog odgovornosti države za uništenje njihove imovine prilikom napada pripadnika Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije (VJ) 18. februara i 11. aprila 1993. godine na selo Kukuroviće.


Share