Nastavak suđenja za tortutu u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

U petak 18. februara 2011. godine u 13:30, pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu biće održano ročište u postupku pokrenutom po tužbi Fonda za humanitarno pravo (FHP) u ime  Čavčić Omera i još osmorice bivših  zatvorenika logora Šljivovica (opština Čajetina) i Mitrovo Polje (opština Aleksandrovac) protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su preživeli za vreme borvka u logorima. Na suđenju će svedočiti Ismet Šehić iz Sarajeva, koji je proveo više meseci u ovim logorima.

FHP je, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija, tokom 2007. i 2008. godine Prvom opštinskom sudu u Beogradu podneo  tužbe za naknadu štete protiv Republike Srbije, u ime  19  Bošnjaka koji su nakon pada Srebrenice i Žepe u leto 1995. godine, preplivali Drinu i potražili utočište u Srbiji. Pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP RS) zatvorili su ih u Šljivovicu i Mitrovo Polje.

Izbeglice iz Srebrenice i Žepe koji su boravili u Šljivovici i Mitrovom Polju svedočili su FHP-u o svakodnevnoj torturi, ponižavajućem postupanju, seksualnom zlostavljanju, izgladnjivanju i drugim nezakonitim postupcima srpske policije. Za zatvorene Bošnjake Šljivovica i Mitrovo Polje su bili logori. Trojica zatvorenika nisu preživela: jedan zatvorenik se ugušio u kamionu od nedostatka vazduha, tokom sprovođenja u logor; drugi je ubijen iz vatrenog oružja, a treći je umro od posledica batinanja. Sredinom avgusta 1995. godine, zatvorenike je registrovao Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK).

Share