Da znamo: Jović/Joviq i Pusto Selo/Pastase, 31. mart 1999.

U četvrtak 31.03.2011. navršava se 12 godina od zločina nad 34 albanskih civilia u Joviću/Joviq [opština Mališevo/Malishevë] koje su počinili pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS).

Dana 30.03.1999. godine, udružene snage srpske vojske i policije iz pravca Orahovca/Rahovec granatirale su Dragobilje/Dragobil i Ostrozub/Astrazub [sela jugozapadno od Mališeva/Malishevë] zbog čega je veliki broj meštana napustio sela. Deo meštana sklonio se kod Mihilovog izvora/Vrela e Mihillit u šumi susednog sela Jović/Joviq. Tu su proveli noć.

Ujutru 31.03.1999. srpske snage su granatirale šumu i mesto gde se krilo izbeglo stanovništvo a potom ih opkolili. Naredili su svima da se okupe na obližnjoj poljani i da sednu sa podignutim rukama. Ispitivali su ih da li su izbeglice, da li među njima ima pripadnika OVK a onda su ih pretresli i uzeli novac i nakit. Nakon nekog vremena, odvojili su žene i decu od muškaraca i odveli prema susednoj Crnovrani/Carravranë. Zadržane muškarce, njih 35, ponovo su pretresli a zatim su počeli tući i iznova ispitivati da li je neko od njih u OVK. Nedugo zatim, odveli su ih do obližnjeg izvora. Odmah po dolasku, pripadnici srpskih snaga otvorili su vatru na njih. Preživeo je samo jedan [identitet poznat FHP] koji se spasao tako što su ga zaklonila tela ostalih ubijenih.

Ubijeno je 17 muškaraca iz familije Morina iz Ostrozuba/Astrazub, 10 članova familije Paqarizi i dva člana familije Terdhaku iz Dragobilja/Dragobil. Među ubijenima su bili i Avdi Hoti iz Samodraža/Samadraxhë, Ismet Makica iz Studenčana/Studençan i Mustafa Mustafë iz Semetišta/Semetishte. Među ubijenima je bio i četranestogodišnji Valon Morina.
Kasnije tog dana, meštani su pronašli tela ubijenih. Sahranili su 17 tela pre mraka. Kada su sutradan krenuli da sahrane i ostale, videli su pripadnike srpskih snaga kako premeštaju tela ubijenih na različita mesta – iza kamenja, žbunja i drveća – verovatno sa namerom da stvore utisak da su muškarci stradali u borbi. Dva dana kasnije, pripadnici OVK sahranili su tela svih ubijenih na groblju u Joviću/Joviq. Posmrtni ostaci Dauta Paqarizija i Shaqira Bytyqija ni do danas nisu pronađena.

Nadležni organi Republike Srbije do sada nisu pokrenuli ni jedan postupak protiv odgovornih za ovaj zločin.

                                                          Pusto Selo/Pastase, 31.03.1999.

Dana 31.03.1999. godine, u Pustom Selu/Pastasel [opština Orahovac, Kosovo], srpske snage streljale su 103 albanska muškaraca.

Udružene snage Vojske Jugoslavije (VJ), Posebnih Jedinica Policije (PJP) i rezervista, započele su 28.03.1999. godine ofanzivu protiv OVK na području južno od Kline/Klinë i severoistočno od Orahovca/Rahovec. Istovremeno, albansko stanovništvo zbog granatiranja i pod pretnjama srpskih snaga, bilo je prinuđeno da napusti svoje domove. Mnogi su otišli prema Albaniji dok se  više od hiljadu ljudi, do 31.03.1999. godine, sklonilo u Pusto Selo/Pastasel, oko 15 km severoistočno od Orahovca/Rahovec. Izbeglice su se smestile po kućama i u zgradi škole Jusuf Gёrvalla.
Dana 31.03.1999. godine oko podneva, srpske snage su opkolile selo, a sat vremena kasnije su s tenkovima, oklopnim vozilima i kamionima počeli da ulaze u selo. Meštani i izbeglice su se okupljali na livadi ispred škole. Podigli su  belu zastavu i čekali da im se srpske snage približe. Među pripadnicima vojske i policije prepoznali su i dvojicu Srba rezervista iz Kline/Klinë i Orahovca/Rahovec [imena poznata FHP]. Pripadnici srpskih snaga su odvojili muškarce na stranu, a žene su opljačkali i naredili im da sa decom idu u Albaniju. Zadržane muškarce, njih oko 120, su opljačkali i pretukli, a zatim su ih u grupama odvodili i streljali na obali obližnjeg potoka Proni i Zyles.

U četiri grupe, odvedena su i streljana 103 muškarca, starosti  od 14 do 81 godine. Trinaestorica su preživela streljanje. Ubijen je 41 meštanin Pustog Sela/Pastasel i izbeglice iz sela Čiflak/Çifllak (1), Koznik (8), Kramovik (3), Petković/Petkoviq (15), Poluža/Poluzhë (5), Sanovac/Senoc (2), Zatrić/Zatriq (14), Mrasor (1), Potok (1) [opština Orahovac], Grebnik/Gremnik(4), Krnjince/Kërnicë(1), Mlečane/Mleqan(1), Svrhe/Sverkë (3) [opština Klina/Klinë] i grada Kline/Klinë. (3).

Od 1-3.04.1999. godine meštani  su iz potoka izvukli tela svih ubijenih i sahranili ih na jednom mestu u blizini potoka. Jedna žrtva je sahranjena u svom rodnom selu, a donete su i sahranjene tri žrtve ubijene istog dana u Kozniku/Koznik.

Nakon što su se sredinom aprila u svetskim medijima pojavili satelitski snimci masovne grobnice u Pustom Selu/Pastasel, srpske vlasti [Okružni javni tužilac u Prizrenu] naredile su ekshumaciju tela. Ekshumaciju su izvršili radnici komunalnog preduzeća Higijena iz Prizrena/Prizren 21.04.1999. godine. Obdukcija je izvršena na Institutu za sudsku medicinu u Prištini/Prishtinë da bi nakon toga tela bila vraćana u Prizren. Početkom maja, radnici Higijene su po naredbi policije zakopali tela na nekoliko lokacija u okolini Prizrena/Prizren, Orahovca/Rahovec i Suve Reke/Suharekë. Odmah nakon rata, jedan radnik komunanog preduzeća, otkrio je lokacije gde su sahranjena 94 tela. Do danas nije otkriveno gde su sahranjena tela 12 muškaraca.
Najviši politički, vojni i policijski funkcioneri Republike Srbije, Nikola Šainović, Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković, Miroslav Lazarević, Sredoje Lukić i Vlastimir Đorđević osuđeni su u prvostepenom postupku pred Međunarodnim krivičnim trubunalom za bivšu Jugoslaviju na višegodišnje kazne zatvora, zbog masovnih zločina nad kosovskim Albancima, među kojima je i zločin u Pustom selu/Pastasel.

Nadležni organi Republike Srbije do sada nisu pokrenuli ni jedan postupak protiv odgovornih za ovaj zločin.

Share