DA ZNAMO: Štrpci, 27. februar 1993.godine

Pre 18 godina, 27. februara 1993. godine, iz voza 671 koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar, u mestu Štrpci,  oteto je  i ubijeno 19 civila (18 Muslimana i jedan Hrvat).

 Vojska Republike Srpske, pod komandom Milana Lukića,  ubila je Nijaza Ličinu, Fehima Bakija, Rifata Husovića, šesnaestogodišnjeg Seada Dečevića, Ismeta Babačića,Halila Zupčevića, Adema Alomerovića, Rasima Ćorića, Fikreta Memetovića, Fevzija Zekovića, Nijazima Kajevića, Muhedina Hanića, Safeta Preljevića, Džafera Topuzovića, Jusufa Rastodera, Zvezdana Zulčića, Tomu Buzova i devetnaestogodišnjeg  Esada Kapetanovića.

 Krajem 2009. godine u selu Sjedača, tridesetak kilometara od Srebrenice, na obali jezera Perućac pronađeni su ostaci za koje je DNK analizom utvrđeno da su pripadali Halilu Zupčeviću. Prošlog leta, nakon pretrage jezera Perućac,  identifikovani su ostaci Rasima Ćorića iz Prijepolja i Jusufa Rasodera iz Berana.

Milan Lukić prvostepeno je osuđen pred Tribunalom u Hagu za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Štrpcima.

Share