Nastavak suđenja zbog torture u zatvorima u Lipljanu/Lipjan i Požarevcu

U  četvrtak ,31. marta 2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu  u 12 sati, biće održano ročište u postupku pokrenutom u aprilu 2010. godine po tužbi za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora i torture koju je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo u ime Behrama Sahatia, Elmia Musliua, Envera Balecia i Fatons Halilaja protiv Republike Srbije. Na suđenju će svedočiti četvorica tužilaca koji su u zatvorima u  Lipljanu/Lipjan i Požarevcu proveli po godinu dana.

U periodu pre i u toku NATO bombardovanja, srpske snage bezbednosti nezakonito su uhapsile, a zatim bez osnova držale u pritvoru nekoliko hiljada Albanaca sa Kosova. Preko 2.000 albanskih civila je uhapšeno na ulici i na drugim javnim mestima i odvedeni su u zatvore na Kosovu. Nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. godine, kada su se srpske snage bezbednosti povukle sa Kosova, velika većina pritvorenika je prebačena u Srbiju, uglavnom u zatvore u Požarevcu i Sremskoj Mitrovici. Protiv ovih lica nikada nije pokrenut krivični postupak, a u zatvoru su neosnovano neki od njih proveli i više od godinu dana.

Tužioci su uhapšeni od strane MUP RS u svojim kućama na Kosovu i lišeni slobode, a u zatvorima u Lipljanu/Lipjan i KPZ Zabela u Požarevcu proveli su više meseci. Tokom boravka u zatvorima bili su izloženi torturi i batinanju od strane pripadnika MUP RS i zatvorskog osoblja. Tužioci su neosnovano lišeni slobode i zadržani, a protiv njih nikada nije vođen sudski postupak niti su bili osuđeni. Kao posledica boravka u zatvoru i preživljene torture, zdravlje im je ozbiljno narušeno i oboleli su od PTSP (posttraumatskog stresnog poremećaja) usled čega im je trajno umanjena opšta životna aktivnost.

Share