DA ZNAMO: Kukurovići, 18. februar 1993.godine

Pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije [VJ] 18. februara 1993. godine izvršili su minobacački napad na selo Kukurovići kod Priboja [selo se nalazi uz granicu sa  Bosnom i Hercegovinom]. U napadu je ubijeno troje staraca: Uzeir Bulutović, Mušan Husović i Fatima Sarač. Ostali stanovnici su u strahu za svoje živote pobegli iz sela a njihova imovina je uništena i zapaljena.

Pripadnici VJ su u Kukuroviće i okolna sela [Milanovići, Sjeverin, Sočice, Živinice, Brnjica, Voskovina i dr.] došli u maju 1992. i od tada stanovnici pograničnih sela, mahom Muslimani, bivaju izloženi stalnim pretresima, bezrazložnom pucanju po njihovim kućama, zastrašivanju, pretnjama, pljački i torturi. Zbog toga je u periodu 1992-1995, preko 200 porodica napustilo svoje domove.

Ni danas, posle 18 godina, meštani Kukurovića i okolnih sela ne mogu da se vrate svojim kućama jer im je imovina uništena i opljačkana. Osim izostanka podrške u obnavljanju imovine, institucije Srbije raseljenim građanima nikada nisu dodelile status raseljenih lica, niti pomoć bilo koje vrste.

FHP je u oktobru 2006. godine Okružnom tužilaštvu u Užicu podneo krivičnu prijavu protiv NN pripadnika Užičkog korpusa zbog napada na Kukuroviće i ubistva troje meštana. Predmet je u međuvremenu preuzelo Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije. FHP je 2007. godine u ime porodica ubijenih meštana i proteranih stanovnika pokrenuo tri postupka za naknadu štete protiv Republike Srbije. Do sada je okončan samo jedan – sud je pravosnažno odbio tužbu troje dece pokojnog Uzeira Bulutovića zbog zastarelosti potraživanja.

Share