Etničke manjine na Kosovu u 2005

Ovaj izveštaj se zasniva na preko 60 intervjua sa pripadnicima manjinskuh etničkih zajednica u vezi sa sledećim pitanjima: sloboda kretanja, povratak raseljenih, jednak pristup institucijama, pristup javnim uslugama, obrazovanju, vaspitanju i zapošljavanju, upotreba maternjeg jezika i obnova kuća, kao i na intervjuima sa žrtvama etnički motivisanih incidenata i dostupnim podacima o kažnjavanju pojedinaca za etničko nasilje 17. marta 2004. godine…

Share

Solidarnost bez diskriminacije

Fond za humanitarno pravo (FHP) snažno podržava angažovanje državnih institucija u saniranju posledica nedavnih elementarnih nepogoda i pomoći ugroženom stanovništvu u tim područjima. U isto vreme, FHP bi želeo da te institucije, a posebno Vlada Republike Srbije, iskažu isti nivo solidarnosti prema građanima Srbije bošnjačke nacionalnosti iz opštine Priboj, koji su krajem 1992. i početkom 1993. godine bili žrtve progona od strane tadašnje Vojske Jugoslavije (VJ) i koji su zbog toga i danas prinuđeni da žive van svojih domova.

Share

Država nije uspela da obezbedi odgovarajući pravni lek nakon što je Romu zabranjeno da uđe u diskoteku

U odluci koja je donešena 8. marta 2006., Komitet Ujedinjenih nacija za eliminasanje rasne diskriminacije (Komitet) usvojio je odluku protiv Srbije i Crne Gore u kojoj se zaključuje da je država propustila da sprovede brzu, detaljnu i delotvornu istragu spornog slučaja diskriminacije (Član 6. Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije).

Share

Komitet UN: Država propustila da sprovede delotvornu istragu slučaja diskriminacije

U odluci koja je donešena 8. marta 2006., Komitet Ujedinjenih nacija za eliminasanje rasne diskriminacije (Komitet) usvojio je odluku protiv Srbije i Crne Gore u kojoj se zaključuje da je država propustila da sprovede brzu, detaljnu i delotvornu istragu spornog slučaja diskriminacije (Član 6. Konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije). Podnosioca predstavke, g. Durmića, zajedno su zastupali Evropski centar za prava Roma (ERRC) i Fond za humanitarno pravo (FHP). G. Durmiću, mladom Romu, je bilo zabranjeno da uđe u lokalnu diskoteku 2000. godine zbog njegove etničke pripadnosti. Ovo je prvi put daa je ovakva odluka donešena na osnovu predstavke koja dolazi iz Srbije i Crne Gore.

Share

Republika Srbija krši međunarodne konvencije: Povodom oslobađajuće presude Vladici Pahomiju

Povodom oslobađajuće presude Opštinskog suda u Nišu, Vladici vranjskom Pahomiju, Fond za humanitarno pravo ukazuje da su u dosadašnjem toku postupka prekršene neke međunarodne konvencije, čiji je potpisnik Srbija i Crna Gora.

Share

Presudom suda u Šapcu sankcionisana diskriminacija Roma

Opštinski sud u Šapcu je 6. februara 2006. godine doneo presudu kojom je Bogdan Vasiljević osuđen na uslovnu kaznu zatvora zbog krivičnog dela povrede ravnopravnosti građana, jer kao radnik na ulazu u Sportsko-rekreativnom centru Krsmanovača u Šapcu, 8. jula 2000. godine, nije dozvolio ulazak troje Roma na bazen samo zbog toga što su Romi. Oštećene Rome, Rustenov Merihanu, Vasić Zorana i Vasić Jordana zastupao je Fond za humanitarno pravo (FHP).

Share

Izručite Mladića, gubimo strpljenje

Izvor: Blic, 29.01.2006; Strana: 3

Nemački ambasador u SCG Andreas Cobel poručio je juče Vladi Srbije da prolazi strpljenje međunarodne zajednice u vezi sa saradnjom sa Haškim tribunalom i da otvaranje arhiva i pokretanje pojedinih istraga ne mogu biti zamena za izručenje Ratka Mladića.


Share

Predsednik Srbije da zaštiti potpukovnika Vojske Srbije Lakića Đorovića

Fond za humanitarno pravo obratio se predsedniku Srbije Borisu Tadiću povodom potpukovnika Lakića Đorovića koji je izložen maltretiranju, ponižavanju i pretnjama po život i sigurnost porodice od 2000. godine, kada je počeo javno da govori o zločinima na Kosovu u vreme oružanih sukoba, za koje je saznao u svojstvu vojnog tužioca u Prištini.

Share

FHP traži proveru navoda o bombardovanju RTS-a

Fond za humanitarno pravo uputio je 19.1.2006. godine pismo Ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije Draganu Jočiću u kome traži da se provere tvrdnje Aleksandra Petkanića da su najviši državni vrh i neka druga lica, uključujući i Marka Miloševića, znali da će doći do bombardovanja zgrade RTS-a.

Share