Nataša Kandić govoriće na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava UN

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, pozvana je da govori na inauguracionoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UNHRC), koja će se održati 22. juna u Ženevi. Nataša Kandić je jedna od pet osoba izabranih ispred nevladinih organizacija u svetu, koja će da govori na prvoj sednici Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija je osnovan na osnovu Rezolucije koju je Generalna skupština UN usvojila 15. marta 2006. o osnivanju novog glavnog tela za ljudska prava, koje je rezultat reformi izvršenih u Kancelariji visokog predstavnika UN za ljudska prava (UNHCHR).

 

Share