Kamenicama na slobodu govora

Fond za humanitarno pravo najoštrije osuđuje kamenovanje kuće sociologa religije Mirka Đorđevića u noći između 16. i 17. maja i apeluje na MUP Srbije da preduzme sve mere kako bi počinioci ovog akta što pre bili privedeni pravdi.

Kamenovanje kuće Mirka Đorđevića, nakon što je prilikom gostovanja u emisiji Ključ na RTS-u 15. maja, izneo svoj stav o liku i delu Vladike Nikolaja Velimirovića, pokazuje da u Srbiji i danas postoje oni koji različito mišljenje tretiraju kao pretnju i opravdanje za primenu nasilja. Napad na dom čoveka koji je javno izneo ozbiljnu i utemeljenu kritiku na račun upadljive klerikalizacije svih segmenata društvenog života, trebalo bi da predstavlja jasnu poruku i drugima koji poseduju kritički stav prema današnjoj ulozi crkve u srpskom društvu.

Republika Srbija je, kao potpisnica mnogih međunarodnih konvencija (među njima i Evropske konvencije o ljudskim pravima), obavezna da štiti pravo svakog čoveka da slobodno izražava svoje mišljenje (uz uslov da ono ne afirmiše napade na prava drugih) a da zbog toga ne trpi posledice bilo od države bilo od pojedinaca. Republika Srbija je takođe proklamovala sa najviših mesta svoje težnje da se što brže i što potpunije uključi u demokratske i integrativne procese u Evropi. Ovakvi nasilni akti ne doprinose ovom uključivanju — naprotiv, oni još više guraju Srbiju u izolaciju i sukobe. Zato FHP smatra da je hitno pronalaženje i kažnjavanje počinalaca ovog bezumnog nasilnog akta u interesu ne samo države, već i srpskog društva u celini.

 

Share