Presuda za klevetu „po kratkom postupku“

Drugi opštinski sud u Beogradu osudio je 14. aprila 2006. godine Nataliju Lazić, medicinsku sestru iz Velikog Gradišta, na plaćanje novčane kazne u iznosu od 100.000 dinara zbog njenih izjava u vezi sa seksualnim zlostavljanjem maloletnog Roma u Velikom Gradištu, koje je dala kao gost u TV emisiji Ključ.

Postupak protiv Natalije Lazić pokrenut je po privatnoj tužbi Miodraga Deimbachera, koga je ona u pomenutoj emisiji označila kao lice za koga je čula da je jedan od izvršilaca zlostavljanja. Sud je doneo presudu nakon samo jednog održanog pretresa, na kome je odbio sve dokazne predloge advokata Fonda za humanitarno pravo koji je zastupao Nataliju Lazić.

Fond za humanitarno pravo je u januaru 2003. godine, nakon istraživanja i razgovora sa svedocima, došao do podataka o seksualnom zlostavljanju romskog dečaka u Velikom Gradištu. Prema izjavi desetogodišnjeg dečaka, njega su u noći između 15. i 16. novembra 2002. godine lica koje je poznavao od ranije prinudili da ih oralnim putem seksualno zadovoljava, da bi mu potom i mokrili u usta. Sve ovo se dešavalo na javnim mestima, uz prisustvo brojnih svedoka, pa se vest o ovom događaju veoma brzo pročula.

Zbog ovog slučaja, pred Okružnim sudom u Požarevcu vođen je istražni postupak protiv 5 lica, među kojima je i Miodrag Deimbacher, zbog krivičnog dela protivprirodni blud sa licem koje nije navršilo 14 godina. Ovaj postupak je prekinut jer je Centar za socijalni rad iz Velikog Gradišta, koji je tada bio zakonski zastupnik romskog dečaka, zauzeo stav da je za mentalno stanje maloletnog dečaka bolje da se postupak obustavi. Fond za humanitarno pravo je u ime maloletnog Roma, u januaru 2005. godine, podneo predstavku Komitetu UN za ljudska prava.

Nakon što ja dala svoj iskaz u istražnom postupku, Nataliji Lazić je lično i preko članova njene porodice pretio Miodrag Deimbacher, zbog čega je u dva navrata tokom 2004. godine preko FHP-a tražila policijsku zaštitu. Nataliji Lazić sud je u presudi stavio na teret i činjenicu da je ona o ovim pretnjama govorila u spornoj emisiji.

Sudija Drugog opštinskog suda Jane Parđovski, koji je sudio u predmetu protiv Natalije Lazić, odbio je sve dokazne predloge advokata FHP-a čijim bi se izvođenjem sasvim izvesno mogla utvrditi tačnost spornih izjava u emisiji Ključ.Naime, odbijeni su predlozi da se saslušaju lica koja su bila ili su još uvek radnici različitih organizacija za praćenje ljudskih prava (Centar za prava manjina, UNCHCR, Fond za humanitarno pravo), kao i novinari koji su izveštavali o ovom događaju, a koji poseduju relevantne informacije o pomenutom slučaju.

Fond za humanitarno pravo je u zakonskom roku, u ime Natalije Lazić, izjavio žalbu na ovu presudu zbog više osnova, tražeći da drugostepeni sud presudu ukine i vrati na ponovno suđenje.

Share