Žalba Vrhovnom sudu Srbije protiv presude Flori Brovini

Branilac Flore Brovine, advokat Rajko Danilović, koga je angažovao Fond za humanitarno pravo, uložio je žalbu Vrhovnom sudu Srbije protiv presude Okružnog suda u Nišu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničkog stanja i zbog odluke o kazni. Branilac predlaže Vrhovnom sudu da ukine presudu i predmet vrati Okružnom sudu u Nišu na ponovno odlučivanje ili da je preinači tako što će optuženu Floru Brovinu osloboditi od optužbe.


Share

Nastavak suđenja četrnaestorici kosovskih albanaca 8. februara u Nišu

Pred Većem Okružnog suda u Nišu, kome je predsedavao sudija Zoran Saveljić, u ponedeljak je održan treći nastavak glavnog pretresa u krivičnom postupku protiv četrnaestorice kosovskih Albanaca koje Okružni javni tužilac tereti za krivična dela terorizma i udruživanja radi neprijateljske delatnosti. Pored saslušanja optuženih jedini dokaz koji je tužilac u ovom postupku predložio su samooptužujući iskazi okrivljenih dati policiji.

Share

Zahtev za oslobađanje maloletnog Istogu Bekima iz zatvora

Fond za humaniatarno pravo uputio je danas Ministarstvu Pravde Republike Srbije zahtev za ukidanje pritvora maloletnom Istogu Bekimu, koji je već nekoliko meseci u zatvoru u Sremskoj Mitrovici bez sudskog rešenja. Fond zahetva od nadležnih organa da puste na slobodu maloletnog Istogua s obzirom da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da je njegovo zadržavanje u zatvoru nezakonito.

Share

Zakon o amnestiji ne doprinosi istini i pomirenju sa zaraćenim Kosovom

Prema reakcijama javnosti u Srbiji, uključujući medije i nevladine organizacije za ljudska prava koje su učestvovale u izradi predloga Zakona o amnestiji, Savezno ministarstvo pravde je napravilo zakon koji Srbiju i SR Jugoslaviju uvodi u red pravnih država.

Share

Okružni sud u Požarevcu oslobodio još jednu grupu kosovskih Albanaca

Sudija Okružnog suda u Požarevcu, Dušan Spasić, zbog nedostatka dokaza oslobodio je juče desetoricu kosovskih Albanaca koji su bili optuženi za terorizam. Njih je danas, posle osamnaest meseci provedenih u zatvoru, preuzeo Međunarodni Komitet Crvenog Krsta, koji će ih odvesti na Kosovo.

Share

Bilten 13: Podaci o Tribunalu

Podaci o Tribunalu Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine.

Share

U Požarevcu oslobođena grupa kosovskih Albanaca

Sudija Okružnog suda u Požarevcu, Nikola Vazura oslobodio je juče četvoricu kosovskih Albanaca koji su bili optuženi za terorizam, zbog nedostatka dokaza. Njih je danas, posle sedamnaest meseci provednih u zatvoru, preuzeo Međunarodni komitet Crvenog krsta, koji im je i obezbedio prevoz do kuće.

Share

Bilten 12: Podaci o Tribunalu

Podaci o Tribunalu Osnivanje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine. Sedište Hag, Holandija Jurisdikcija Tribunal ima mandat da krivično goni lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1991. godine.

Share

Bilten 11: Optužnice

Činjenice o Tribunalu Osnivanje: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine. Sedište: Hag, Holandija Jurisdikcija: Ima mandat da krivično goni lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1991. godine.

Share

Bilten 10:Optužnice

Osnivanje: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (Tribunal) uspostavljen je Rezolucijom 827 Saveta bezbednosti UN, 25. maja 1993. godine. Sedište: Hag, Holandija Jurisdikcija: Ima mandat da krivično goni lica odgovorna za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije, od 1991. godine.

Share