Albin Kurti osuđen na petnaest godina zatvora

Presudom Okružnog suda u Nišu, koji je preuzeo nadležnost Okružnog suda u Prištini, lider albanskih studenata Albin Kurti, osuđen je 13. marta na 15 godina zatvora. Sudija Slađana Petrović proglasila je Kurtija krivim za krivično delo ugrožavanja teritorijalne celovitosti SR Jugoslavije i odredila mu kaznu zatvora u trajanju od trinaest godina, a za delo udruživanja radi neprijateljske delatnosti i vezi sa krivičnim delom terorizma Albin Kurti je proglašen krivim za šta mu je određena kazna zatvora u trajanju od četiri godine.

Ove dve kazne zatvora sud je spojio u jednu u trajanju od 15 godina i produžio mu pritvor do pravosnažnosti presude. Advokat Branislav Ćirić, koji je Kurtiju dodeljen po službenoj duznosti najavio je žalbu na presudu.

Na juče održanom glavnom pretresu Zamenik Okružnog javnog tužioca izmenio je optužnicu tako što je odustao od prethodne optužnice koja je Kurtija teretila da je krivična delo Udruzivanja radi neprijateljske delatnosti u vezi s terorizmom izvršio za vreme ratnog stanja, zbog nedostatka dokaza, ali je u novoj optužnici zatražio Kurtijevo kažnjavanje zbog novog krivičnog dela, Ugrožavanja teritorijalne nezavisnosti SR Jugoslavije. Tokom celog sudskog postupka dokazni postupak nije vođen, tako da tužilac nije sudu niti javnosti predočio dokaze sa kojima raspolaže pritiv okrivljenog Albina Kurtija.

Pre izricanja presude Albin Kurti je izjavio da ne priznaje ovaj sud, tužioca i svog branioca.

Share