Slučaj Ristić : Odluka Komiteta protiv torture

t_Ristic

Ova knjiga sadrži Odluku Komiteta protiv torture povodom slučaja Ristić, koja pored slučaja Danilovgrad, predstavlja još jednu bitnu presudu donesenu po indvidiualnim tužbama građana Srbije i Crne Gore čija su prava bila povređena od strane državnih organa, čime je Komitet UN počeo da se bavi i slučajevima sa teritorije Srbije i Crne Gore.

To je prva odluka nekog međunarodnog tela koja je doneta po predstavci pojedinca protiv Savezne Republike Jugoslavije. Knjiga sadrži Odluku Komiteta protiv torture i Konvenciju protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Takođe, sadrži i prevod teksta na engleski.

Kat.br.: ISBN 86- 82599-49-X 05/03/2004

Preuzmi publikaciju

 

Share