Okružni sud u Beogradu nije van razumne sumnje utvrdio odgovornost Ilije Jurišića u predmetu Tuzlanska kolona

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Vinka Nikićević – Beraha, izreklo je 28. septembra 2009. godine osuđujuću presudu optuženom Iliji Jurišiću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina za krivično delo upotreba nedozvoljenih sredstava borbe iz člana 148. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ SFRJ.


Share

Ključni svedok na suđenju Iliji Jurišiću dao iskaz

Pred Većem za ratne zločine u Beogradu danas je na suđenju Iliji Jurišiću svedočio Meho Bajrić, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji je izjavio da optuženi Jurišić nije bio ovlašćeni starešina sa ovlašćenjima izdavanja naredbi svim naoružanim formacijama na teritoriji Tuzle.


Share

Uvažena žalba tužioca za ratne zločine

Vrhovni sud Srbije ukinuo je presudu Veća Okružnog suda u Beogradu za ratne zločine, kojom je nekadašnji pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova Sinan Morina oslobođen optužbi da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima na Kosovu i Metohiji 1998, saopštio je Vrhovni sud.


Share

Maksimalna kazna za zločin na Ovčari

BEOGRAD, 23. juni 2009. — Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić, izreklo je osuđujuću presudu optuženom Damiru Sireti, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od dvadeset (20) godina za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 KZ SRJ, u vezi člana 22 KZ SRJ.


Share

Četvorica pripadnika Škorpiona osuđena na nasjtrožije kazne za ratni zločin nad albanskim civilima

BEOGRAD, 18. juni 2009. — Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu bivših pripadnika rezervnog sastava MUP-a Srbije, jedinice Škorpioni, za ratni zločin nad albanskim civilima, 28. marta 1999. godine u Podujevu na Kosovu. Sudsko veće, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić osudilo je Željka Đukića, Dragana Medića i Dragana Borojevića na po 20 godina, a Miodraga Šolaju na 15 godina zatvora.


Share

Nataša Kandić napušta proces protiv optuženih za ubistvo braće Bytyqi

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, uputila je pismo sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Vesku Krstajiću, u kojem ga obaveštava da više neće zastupati oštećenu porodicu Bytyqii u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Sretena Popovića i dr. jer i porodica i ona smatraju da to suđenje ne vodi postizanju pravde za žrtve, nego da je sračunato na zaštitu naredbodavaca svirepog ubistva Agrona, Mehmeta Yllia Bytyqi od krivične odgovornosti.


Share

Suđenje Trbojeviću je pravično, ali kazna blaga

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić, izreklo je 27.05.2009. osuđujuću presudu Bori Trbojeviću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od deset godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Reč je o slučaju koji je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Naime, Županijski sud u Bjelovaru za isto krivično delo osudio je u odsustvu Boru Trbojevića i sada preminulog Bogdana Trbojevića na po 20 godina zatvora.


Share

Suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana krivična dela

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u 2008. godini u Srbiji pratio sva suđenja za ratne zločine, ubistva i druga krivična dela u kontekstu oružanih sukoba, sva suđenja na Kosovu za ratne zločine i krivična dela s etnič kom ili političkom pozadinom, i u okviru regionalne saradnje izabrana suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Share

Presuda Veća za ratne zločine nije pravična – ni za žrtve ni za optužene

Presuda Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojom su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić osuđeni na po 20 godina zatvora, rezervista Miroslav Petković na 15 godina i bivši inspektor Državne bezbednosti Milorad Nišavić na 13 godina zatvora, a Radoslav Mitrović, bivši komandir 37 odreda PJP, pomoćnik komandira policijske stanice u Suvoj Reci Nenad Jovanović i rezervista Zoran Petković oslobođeni krivične odgovornosti za ubistvo 49 članova porodica Berisha i Abdullaha Elshanija nije pravična ni prema žrtvama ni prema optuženima.


Share

Završne reči u suđenju za ratni zločin u Suvoj Reci

Suđenje za zločin iz 1999. godine u Suvoj Reci za ubistvo 50 albanskih civila privedeno je kraju u ponedeljak, 6. aprila, davanjem završnih reči zamenika tužioca za ratne zločine Mioljuba Vitorović i punomoćnice oštećenih Nataše Kandić. Optuženi za ovaj zločin su nekadašnji komandant 37. odreda Posebnih Jedinica Policije Radoslav Mitrović, komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović, i još petorica policajaca.


Share