Maksimalna kazna za zločin na Ovčari

BEOGRAD, 23. juni 2009. — Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić, izreklo je osuđujuću presudu optuženom Damiru Sireti, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od dvadeset (20) godina za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 KZ SRJ, u vezi člana 22 KZ SRJ.


Share

Četvorica pripadnika Škorpiona osuđena na nasjtrožije kazne za ratni zločin nad albanskim civilima

BEOGRAD, 18. juni 2009. — Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu osudilo je četvoricu bivših pripadnika rezervnog sastava MUP-a Srbije, jedinice Škorpioni, za ratni zločin nad albanskim civilima, 28. marta 1999. godine u Podujevu na Kosovu. Sudsko veće, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić osudilo je Željka Đukića, Dragana Medića i Dragana Borojevića na po 20 godina, a Miodraga Šolaju na 15 godina zatvora.


Share

Nataša Kandić napušta proces protiv optuženih za ubistvo braće Bytyqi

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, uputila je pismo sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Vesku Krstajiću, u kojem ga obaveštava da više neće zastupati oštećenu porodicu Bytyqii u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Sretena Popovića i dr. jer i porodica i ona smatraju da to suđenje ne vodi postizanju pravde za žrtve, nego da je sračunato na zaštitu naredbodavaca svirepog ubistva Agrona, Mehmeta Yllia Bytyqi od krivične odgovornosti.


Share

Suđenje Trbojeviću je pravično, ali kazna blaga

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić, izreklo je 27.05.2009. osuđujuću presudu Bori Trbojeviću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od deset godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Reč je o slučaju koji je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Naime, Županijski sud u Bjelovaru za isto krivično delo osudio je u odsustvu Boru Trbojevića i sada preminulog Bogdana Trbojevića na po 20 godina zatvora.


Share

Suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana krivična dela

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u 2008. godini u Srbiji pratio sva suđenja za ratne zločine, ubistva i druga krivična dela u kontekstu oružanih sukoba, sva suđenja na Kosovu za ratne zločine i krivična dela s etnič kom ili političkom pozadinom, i u okviru regionalne saradnje izabrana suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Share

Presuda Veća za ratne zločine nije pravična – ni za žrtve ni za optužene

Presuda Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojom su bivši komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović i policajac Slađan Čukarić osuđeni na po 20 godina zatvora, rezervista Miroslav Petković na 15 godina i bivši inspektor Državne bezbednosti Milorad Nišavić na 13 godina zatvora, a Radoslav Mitrović, bivši komandir 37 odreda PJP, pomoćnik komandira policijske stanice u Suvoj Reci Nenad Jovanović i rezervista Zoran Petković oslobođeni krivične odgovornosti za ubistvo 49 članova porodica Berisha i Abdullaha Elshanija nije pravična ni prema žrtvama ni prema optuženima.


Share

Završne reči u suđenju za ratni zločin u Suvoj Reci

Suđenje za zločin iz 1999. godine u Suvoj Reci za ubistvo 50 albanskih civila privedeno je kraju u ponedeljak, 6. aprila, davanjem završnih reči zamenika tužioca za ratne zločine Mioljuba Vitorović i punomoćnice oštećenih Nataše Kandić. Optuženi za ovaj zločin su nekadašnji komandant 37. odreda Posebnih Jedinica Policije Radoslav Mitrović, komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović, i još petorica policajaca.


Share

Okružni sud u Nišu treći put odlaže suđenje

Okružni sud u Nišu, pred kojim se vodi postupak prema Milošu Simonoviću, aktivnom policajcu i Dragiši Markoviću, bivšem rezervisti MUP-a Srbije iz Beograda, već tri puta odlaže glavni pretres jer se optuženi Simonović, koji se brani sa slobode, ne odaziva na sudske pozive. Na poslednjem suđenju 11.02.2009. godine, budući da tužilac nije stavio predlog, punomoćnica oštećenih, pravnica FHP, zatražila je od predsednika sudskog veća da naredi privođenje optuženog Simonovića i tako obezbedi uslove za početak ponovnog suđenja.


Share

Saopštenje FHP-a povodom (prvostepene) presude optuženom Aleksandru Mediću

Veće za ratne zločine je 28.01.2009. godine, izreklo presudu u ponovljenom suđenju Aleksandru Mediću za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1 u vezi člana 24 KZ SRJ, u pomaganju, izvršeno polovinom jula 1995. godine na mestu Godinjske bare u blizini Trnova na planini Treskavica, kada su pripadnici jednice Škorpioni ubili šest muslimanskih civila od kojih su trojica bili maloletni. Ovom presudom, Aleksandar Medić je osuđen na pet godina zatvora. Takva odluka doneta je nakon čitavog niza nezakonitih, nepravnih i potpuno neprofesionalnih odluka Tužilaštva za ratne zločine prvostepenog veća Okružnog suda – Veće za ratne zločine i Vrhovnog suda Srbije. Na osnovu nekih ranjih odluka pravosudnih institucija koje smo pomenuli, ovakva odluka, iako je zaprepašćujuća, ipak se mogla očekivati.


Share

Suđenja policajcima za krivična dela na Kosovu traju neopravdano dugo

Fond za humanitarno pravo smatra da Okružni sud u Nišu, pred kojim se vodi postupak prema Milošu Simonoviću, aktivnom policajcu i Dragiši Markoviću, bivšem rezervisti MUP-a Srbije, zbog krivičnog dela ubistva Albanca [u vreme oružanih sukoba – priemdba FHP] nepotrebno odugovlači postupak i time sprečava zadovoljenje pravde. Iako sud ima obavezu da sam istinito i potpuno utvrdi sve činjenice koje su od značaja za donošenje odluke, u pomenutom slučaju on sav teret dokazivanja prebacuje na oštećenu stranu. Osim toga, sud izbegava da naredi provođenje ili odredi pritvor prema okrivljenim [koji se brane sa slobode] i time obezbedi njihovo prisustvo na suđenju. Neosnovano dugo trajanje ovog postupka oštećenu, koja je izgubila muža i bila životno ugrožena, dovodi u stanje nepotrebne patnje.


Share