Nataša Kandić napušta proces protiv optuženih za ubistvo braće Bytyqi

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, uputila je pismo sudiji Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Vesku Krstajiću, u kojem ga obaveštava da više neće zastupati oštećenu porodicu Bytyqii u krivičnom predmetu protiv okrivljenih Sretena Popovića i dr. jer i porodica i ona smatraju da to suđenje ne vodi postizanju pravde za žrtve, nego da je sračunato na zaštitu naredbodavaca svirepog ubistva Agrona, Mehmeta Yllia Bytyqi od krivične odgovornosti.

„Podsećam da je suđenje započeto 13.11.2006. godine i od tada ukupno je održano 31 ročište, poslednje u novembru 2008. godine. Saslušano je 96 svedoka, koji su od reda štitili svoje starešine i optužene. Organi unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za ratne zločine dopustili su da visoki oficir MUP-a Goran Radosavljević Guri napusti zemlju u vreme kada je Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo postupak“, piše Nataša Kandić. „Činjenica da se Goran Radosavljević Guri slobodno vratio u Srbiju i bio saslušan kao svedok u istrazi i na glavnom pretresu navodi na zaključak da je on bio u kontaktu s državnim organima i da je dobio čvrste garancije da neće biti optužen“.

U pismu sudiji Krstajiću, Nataša Kandić navodi i to da su u procesu optuženi neki pomagači koji su imali sporednu ulogu u izvršenju zločina, a da su izvan optuženja ostali neposredni izvršioci, saizvršioci, pravi pomagači i naredbodavci, odnosno podstrekači.

„Sve to ukazuje da je čitav postupak pokrenut i organizovan da bi se, koliko toliko, udovoljilo zahtevu američke administracije da Srbija procesuira ubistvo braće Bytyqi, američkih državljana. Krajnji ishod ovog suđenja je zaštita visokih oficira MUP-a Srbije od krivične odgovornosti i simulacija pravde. Porodica Bytyqi/Bitići i ja ne želimo da dajemo legitimitet suđenju u kojem nema nijedne poštene reči o tome šta se desilo, ko je naredio i ko su počinioci“, zaključuje Nataša Kandić.

Share