Predmet Milošević (IT-02-54)

Slobodan Milošević

Rođen 20. avgusta 1941. u Požarevcu, u Srbiji, Savezna Republika Jugoslavija. Uhapšen: 1. aprila 2001., u Beogradu od strane lokalnih vlasti. Prebačen na MKSJ: 29. jun 2001. Prvo stupanje pred Sud: 3. jula, 2001., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice “Kosovo”. 29. oktobra 2001., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice “Hrvatska”. 11. decembra 2001., izjasnio se da nije kriv po svim tačkama optužnice “Bosna i Hercegovina”. Preminuo u pritvoru: 11. marta 2006. Postupak okončan: 14. marta 2006.

Tranksripte suđenja možete preuzeti ovde.

 


Share

Predmet Vasiljević i drugi (IT-98-32)

Mitar Vasiljević

Rođen 25. avgusta 1954. u Đurevićima, opština Višegrad, Republika Bosna i Hercegovina.
Uhapšen od strane SFOR-a 25. januara 2000.
Prebačen u MKSJ 25. januara 2000.
Prvo stupanje pred Sud: 28. januara 2000.
Presuda Pretresnog veća: 29. novembra 2002, osuđen na 20 godina zatvora.
Presuda Žalbenog veća: 25. februara 2004, osuđen na 15 godina zatvora.
6. juli 2004: prebačen u Austriju na izdržavanje kazne.
Izdržava kaznu.

Tranksripte suđenja možete preuzeti ovde


Share

Optuženi za ubistvo petočlane hrvatske porodice u Ličkom Osiku osuđeni na po 12 godina

Viši sud u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine osudio je 14.03.2011. godine optužene Čedu Budisavljevića, Mirka Malinovića, Milana Bogunovića i Bogdana Gruičića na po 12 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u oktobru 1991. u Ličkom Osiku [Hrvatska]. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo je ovaj predmet Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije na osnovu Sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela ratnih zločina.


Share

Nezakonitosti i zloupotreba ovlašćenja u postupcima za ratne zločine u Republici Srbiji

Izvestaj o nezakonitostima u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, na primeru slučaja 37. Odreda Posebnih jedinica policije, koji je bio pod embargom od 15. novembra 2010. godine do 10. marta 2011. godine.


Share

Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije postupa neprofesionalno, nekompetentno i politički

Četvrti put za redom  tužioci za ratne zločine Republike Srbije pokreću politički motivisan postupak, kojiim ozbiljno ugrožavaju poverenje žrtava i stručne javnosti u instituciju Tužilaštva za ratne zločine.


Share

Osuđujuća presuda za zločine nad Srbima i nealbancima u Gnjilanu

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, u veću kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić, izreklo je 21.01.2011. osuđujuću presudu u predmetu protiv devetorice optuženih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Gnjilanu/Gjilan.  Optuženi su osuđeni na kazne zatvora i to Agush Memishi, Selimon Sadiku i Samet Hajdari na po 15 godina, Faton Hajdari, Ahmet Hasani i Nazif Hasani na po 10 godina a Kamber Sahiti i Ferat Hajdari na po 8 godina.


Share

Radojko Repanović ponovo osuđen za zločin u Suvoj Reci

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 15.12.2010. ponovo je osudilo optuženog Radojka Repanovića na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Suvoj Reci/Suharekë. Sud je u potpunosti prihvatio stav i argumente, koje je u završnoj reči izneo zamenik tužioca za ratne zločine Miroljub Vitorović.


Share

Mišljenje FHP: Žalbeno veće MKTJ je revidiralo presudu Šljivančaninu na osnovu informacija pristrasnog svedoka

Fond za humanitarno pravo, čiji su predstavnici pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (u daljem tekstu Veće za ratne zločine), zastupali porodice streljanih na Ovčari, smatra da je Žalbeno veće MKTJ dalo poverenje svedoku koji pripada grupi bivših oficira JNA koji svim sredstvima, uključujući svedočenje pred MKTJ i Većem za ratne zločine, pokušavaju sebe da zaštite od mogućeg krivičnog progona, i da umanje odgovornost optuženih koji ih u svojoj odbrani ne terete.


Share

Presuda za ratne zločine u opštini Zvornik nije donela pravdu ni za žrtve, ni za optužene

Posle pet godina suđenja, sudsko veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Tatjana Vuković izreklo je presudu [22.11.2010.] koja je duboko pogodila i uvredila porodice žrtava i uznemirila branitelje ljudska prava.


Share

Vrhovni sud Kosova osudio nekadašnjeg pripadnika OVK Idriza Gashi na 14 godina zatvora za ratni zločin

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija Martti Harsia, 25.11.2010. je potvrdio presudu Okružnog suda u Peć/Pejë od 19.11.2009, kojom je optuženi Idriz Gashi oglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništava i osuđen na 14 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova je utvrdio da je osuđeni Idriz Gashi, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), 12.08.1998. u šumi zvanoj Isufova Dolina/Lugu i Isufit kod sela Vranovac/Vranoc [Peć/Pejë] lišio života Albanku Saniju Balaj zbog sumnje da je  je sarađivala sa srpskim vlastima.


Share