Radojko Repanović ponovo osuđen za zločin u Suvoj Reci

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 15.12.2010. ponovo je osudilo optuženog Radojka Repanovića na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Suvoj Reci/Suharekë. Sud je u potpunosti prihvatio stav i argumente, koje je u završnoj reči izneo zamenik tužioca za ratne zločine Miroljub Vitorović.

Fond za humanitarno pravo smatra da je osnovni nedostatak procesa, koji je vođen zbog ubistva 48 članova porodice Berisha u tome što je Veće za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu potvrdilo prvostepenu presudu kojom je optuženi Radoslav Mitrović, komandant 37. Odreda Posebnih jedinica policije, oslobođen krivične odgovornosti. Iz tog razloga članovi porodica Berisha nisu prisustvovali ponovljenom suđenju optuženom Radojku Repanoviću, bivšem komandiru policijske stanice  u Suvoj Reci.

Optuženi Repanović osuđen je da je, u svojstvu komandira policije OUP Suva Reka, 26.03.1999. u Suvoj Reci/Suharekë, koristeći situciju borbenih aktivnosti VJ protiv pripadnika OVK, odredio grupu pripadnika aktivnog i rezervnog sastava policije, te uprave i naredio im da krenu u napad i ubijanje albanskih civila u Berišanskom naselju, gde su se nalazile kuće u kojima su živelele porodice Berisha i druge albanske porodice. Potom je drugoj grupi pripadnika policije izdao naredbu da zajedno sa pripadnicima Civilne zaštite tela ubijenih civila utovare u kamion i odvezu sa lica mesta.

Ponovljeno suđenje počelo je 10.11.2010. godine. Održano je tri dana suđenja na kojima je ispitano tri svedoka, među kojima osuđeni Miroslav Petković, dok je osuđeni Slađan Čukarić odbio da svedoči. Takođe, ispitani su veštaci koji su obavili psihološko-psihijatrijsko veštačenje svedoka Velibora Veljkovića, s obzirom da je ovaj svedok više puta davao različite izjave povodom kritičnog događaja. Ceneći sve iskaze ovog svedoka, sud je doneo zaključak da su oni bili neobični u određenim delovima, ali su bili dosledni da je optuženi Repanović 26.03.1999. naredio ubijanje albanskih civila i utovar njihovih leševa.
Iako ovaj svedok nije mogao da se seti kako je tačno glasila naredba optuženog Repanovića, predsednica veća, sudija Vinka Beraha-Nikićević, navela je da je to za sud nebitno jer je zaista i došlo do ispunjenja naredbe i ubijanja nedužnih ljudi od strane osuđenih Čukarića i Petkovića, sada pokojnog Radoslava Tanovića i drugih nepoznatih policajaca.
U obrazloženju visine kazne, predsednica veća je kao olakšavajuće okolnosti navela neosuđivanost optuženog i da je otac dvoje dece, a kao otežavajuće njegov nadređeni položaj, kao i činjenicu da bi danas, da naredbe nije bilo, 48 lica koja nikome ništa nisu skrivila bila živa.

Presudom Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu od 23.04.2009. optuženi Radojko Repanović i Slađan Čukarić su osuđeni na kaznu zatvora u trajnju od po 20 ogidna, Milorad Nišević na kaznu zatvora u trajnju od 13 godina a Miroslav Petković u trajanju od 15 godina dok su Radoslav Mitrović, Nenad Jovanović i Zoran Petković oslobođeni krivične odgovornosti. Apelacioni sud je 30.06.2010. potvrdio prvostepenu presudu u odnosu na sve optužene, osim optuženog Radojka Repanovića, za koga postupak vraćen privostepenom sudu na ponovno suđenje.

Share