Predmet Vasiljević i drugi (IT-98-32)

Mitar Vasiljević

Rođen 25. avgusta 1954. u Đurevićima, opština Višegrad, Republika Bosna i Hercegovina.
Uhapšen od strane SFOR-a 25. januara 2000.
Prebačen u MKSJ 25. januara 2000.
Prvo stupanje pred Sud: 28. januara 2000.
Presuda Pretresnog veća: 29. novembra 2002, osuđen na 20 godina zatvora.
Presuda Žalbenog veća: 25. februara 2004, osuđen na 15 godina zatvora.
6. juli 2004: prebačen u Austriju na izdržavanje kazne.
Izdržava kaznu.

Tranksripte suđenja možete preuzeti ovde

Optužnica (“Višegrad”)

Činjenični navodi
U izmenjenoj optužnici koja je potvrđena 20. jula 2001. navodi se da je u proleće 1992. Milan Lukić formirao paravojnu grupu koja se često spominjala pod nazivima “Beli orlovi” i “Osvetnici”, i koja je sarađujući sa srpskom lokalnom policijom i vojnim jedinicama zavela teror nad lokalnim muslimanskim stanovništvom u okolini Višegrada, u Bosni i Hercegovini. Navodi se da su Mitar Vasiljević i Sredoje Lukić bili pripadnici ove paravojne grupe. Počevši od maja 1992. i najmanje do oktobra 1994, Mitar Vasiljević i ostali pripadnici paravojne grupe, uključujući Milana Lukića i Sredoja Lukića, navodno su počinili mnoge zločine u opštini Višegrad uključujući ubistva, mučenje, napade, pljačku i uništavanje imovine.

U optužnici Mitar Vasiljević se tereti u:

– šest tačaka za zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljenje; progoni na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi; ubistvo; nečovečna dela).

– četiri tačke za kršenja zakona i običaja rata (član 3 Statuta – ubistvo; nasilje protiv života).

Suđenje

Pretresno veće je 24. jula 2001. naložilo da se Mitru Vasiljeviću sudi odvojeno budući da su druga dvojica suoptuženih još uvijek u bekstvu. Suđenje je počelo 10. septembra 2001. Završne reči su iznesene 6, 8. i 14. marta 2002.

Presuda

Pretresno veće je izreklo svoju presudu 29. novembra 2002. Osuđujući Mitra Vasiljevića na 20 godina zatvora, Pretresno veće je smatralo da je optuženi kriv na osnovu individualne krivične odgovornosti za zločin progona kao zločin protiv čovečnosti tj. za ubistvo petoro ljudi i nečovečna dela izvšena protiv dvoje preživelih. Pretresno vijeće je optuženog oslobodilo ostale dve optužbe (istrebljenje i nasilje protiv života i tela) zbog nedostatka dokaza.

 

Pretresno veće II, sekcija A:

predsedavajući sudija David Anthony Hunt, Australija

sudija Ivana Janu, Češka Republika

sudija Chikako Taya, Japan

Tužilaštvo: Norman Farrell

Advokat odbrane: Vladimir Domazet

Žalbeni postupak:

Dana 25. februara 2002., Žalbeno veće je donelo presudu kojom je delimično prihvatilo žalbu Mitra Vasiljevića i osudilo ga na 15 godina zatvora.

Žalbeno veće:
sudija Theodor Meron (predsjedavajući), SAD
sudija Wolfgang Schomburg, Njemačka
sudija Mohamed Shahabuddeen, Gvajana
sudija Mehmet Güney, Turska
sudija Inés Mónica Weinberg de Roca, Argentina

Tužilaštvo:
gđa Helen Brady
gđa Michelle Jarvis
g. Steffen Wirth

Advokati odbrane:
g. Vladimir Domazet
g. Geert-Jan Knoops

Share