Tužba za naknadu štete protiv Srbije zbog ubistva Albanca 1999. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je, u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija, 19. septembra 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime porodice pokojnog Behram Gigollaj iz Mataruške Banje, zbog odgovornosti države za njegovu smrt . Tužba je podneta u ime supruge pok. Behrama, Ryva Gigollaj i dece Gani Gigollaj, Nimetullah Gigollaj, Haki Gigollaj, Lumnije Gigollaj i Asman Gigollaj.


Share

Tužba zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 5. septembra 2007. godine, u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava pri ostvarivanju reparacija, podneo tužbu za naknadu štete u ime Šefka Bibića iz sela Ugao (opština Sjenica) protiv Republike Srbije zbog torture koju je nad njim izvršio Mile Nedić, inspektor OUP-a Sjenica.


Share

Opštinski sud u Nišu: novčana naknada zbog rasno motivisanog napada

Opštinski sud u Nišu je doneo presudu kojom su Oliver Mirković i Nataša Stojanović obavezni da isplate Romu Dragiši Ajdarevića 150.000 dinara na ime odštete zbog pretrpljenog straha, fizičkih i duševnih bolova prilikom napada u aprilu 2000. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) je u ime Dragiše Ajdarevića podneo tužbu za naknadu štete 7. marta 2006. godine.


Share

Tužba zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, 30. jula 2007. godine, Prvom optinskom sudu u Beogradu podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Seada Rovčanina, Bošnjaka iz Prijepolja, koji je u oktobru 1993. godine mučen u policijskoj stanici u Prijepolju.


Share

Tužba za naknadu štete zbog zatvaranja i mučenja izbeglica iz Srebrenice

Fond za humanitarno pravo (FHP) je, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija, 30. jula 2007. godine podneo Prvom opštinskom sudu u Beogradu  tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije, u ime izbeglica iz Srebrenice i Žepe Nusreta Kulovca i Sakiba Rizvića, koji su u julu 1995. godine potražili utočište u Srbiji, a umesto da im pruže utočište pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP RS) su ih zatvorili u logore, gde su bili izloženi mučenju i ponižavanju. Oko 850 izbeglica iz Srebrenice i Žepe je u julu 1995. godine prešlo preko Drine u Srbiju i bilo zatvoreno u Šljivovici i Mitrovom Polju, koji su u međunarodnoj i domaćoj javnosti bili predstavljeni kao prihvatni centri za izbegle iz Srebrenice, koji imaju poverenje u Srbiju.


Share

Tužba protiv Srbije za naknadu štete Sabitu Bibiću zbog torture

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti 19. maja 2007. godine Prvom opštinskom sudu u Beogradu, podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Sabita Bibića iz Sjenice, zbog torture koju su nad njim u decembru 1993. godine izvršili  policajci OUP-a Sjenica.


Share

Novčana kompenzacija zbog torture u OUP Prijepolje 1994.

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Republika Srbija obavezuje da Himzi Kamberoviću i Kasimu Hajdareviću iz Prijepolja isplati odštetu od 1.690.000 dinara zbog torture koju su nad njima izvršili pripadnici MUP-a Srbije u februaru 1994. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) je u njihovo ime pokrenuo postupak za naknadu štete 22. novembra 2005. godine.


Share

Tužba proteranih stanovnika Kukurovića protiv Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 10. jula 2007. godine, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju prava na reparacije, podneo tužbu za naknadu štete u ime 20 stanovnika sela Kukurovići, koji su u februaru 1993. godine proterani iz svojih domova i čija je imovina uništena.


Share

Tužba za naknadu štete zbog kršenja ljudskih prava na Kosovu 1999. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 28. juna 2007. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo postupak za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime žrtava nezakonitog pritvora 1999. godine sa Kosova, Ekrema Nebihu i Sylejmana Bajgore.


Share

Tužba porodica otetih Bošnjaka iz Sjeverina protiv države Srbije

U okviru programa podrkše žrtvama teških kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, Fond za humanitarno pravo je 26. juna 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 25 članova porodica 16 žrtava iz Sjeverina koje su 22. oktobra 1992. godine, pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) oteli u Mioču (BiH), a zatim likvidirali.


Share