Novčana kompenzacija zbog torture u OUP Prijepolje 1994.

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Republika Srbija obavezuje da Himzi Kamberoviću i Kasimu Hajdareviću iz Prijepolja isplati odštetu od 1.690.000 dinara zbog torture koju su nad njima izvršili pripadnici MUP-a Srbije u februaru 1994. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) je u njihovo ime pokrenuo postupak za naknadu štete 22. novembra 2005. godine.

Himzo Kamberović i Kasim Hajdarević su privedeni u februaru 1994. godine, u okviru akcije pronalaženja nelegalnog oružja. Iako kod njih nisu pronašli oružje, pripadnici OUP-a Prijepolje su ih priveli u policijsku stanicu. Tokom informativnog razgovora, policajci Momir Laković, Nenad Puzović i Ratomir Dučić tukli su Kamberovića i Hajdarevića pesnicama i nogama, a zatim i pendrecima po dlanovima. Puzović je naredio Kamberoviću da se izuje i gornjim delom tela presavije preko stolice dok se kolenima oslanja na stolicu, da bi ga u tom položaju Dučić tukao kablom za struju po tabanima. Bio je primoran da broji udarce naglas, a kada bi izbrojao do 15 terali bi ga da broji ponovo, tvrdeći da je pogrešio u brojanju. Iz pritvora su pušteni sledećeg dana. Doktori su kod obojice konstatovali teške telesne povrede. Kamberović je zbog pretrpljene torture i straha, samo dvadeset dana nakon ovog događaja, dobio dijabetes.

U krivičnom postupku, Okružni sud u Užicu je 1. jula 2002. godine pomenute policajce osudio na po pet meseci zatvora zbog krivičnog dela iznuđivanje iskaza, a Vrhovni sud je ovu presudu potvrdio. Policajci su nakon izdržane kazne zatvora nastavili da obavljaju svoje dužnosti, dok je Nenad Puzović i napredovao u službi.

U parničnom postupku, nakon tri održana ročišta, Prvi opštinski sud u Beogradu je utvrdio odgovornost Srbije za torturu koju su nad Kamberovićem i Hajdarevićem izvršili pripadnici MUP-a Srbije i obavezao državu da im na ime naknade nematerijalne štete, a zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova, isplati 980.000, odnosno 710.000 dinara.

FHP podseća da u Srbiji žrtve kršenja ljudskih prava u prošlosti pravo na reparacije mogu ostvariti jedino u sudskom postupku i poziva državne organe da donesu program reparacija zažrtve nezakonitog postupanja  vojske i policije za vreme režima Slobodana Miloševića.

Share