Tužba proteranih stanovnika Kukurovića protiv Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 10. jula 2007. godine, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju prava na reparacije, podneo tužbu za naknadu štete u ime 20 stanovnika sela Kukurovići, koji su u februaru 1993. godine proterani iz svojih domova i čija je imovina uništena.

Dana 18. februara 1993. godine, oko 18:00 časova, pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ), čiji su položaji bili oko sela, napali su selo Kukurovići. Meštani, među kojima je bilo i dece, pobegli su kroz šumu, prema Pljevljima i Priboju. Bežeći, neki od njih su već tada videli svoje kuće u plamenu. Dva dana kasnije, nekoliko meštana se vratilo u Kukuroviće, kako bi proverili u kakvom je stanju njihova imovina. Zatekli su zgarišta i pobijenu stoku. U spaljenim kućama pronašli su leševe Uzeira Bulutovića, Mušana Husovića i Fatime Sarač, koji za vreme napada nisu uspeli da napuste selo. Dana 11. aprila 1993. godine, kada u selu više nije živeo niko, zapaljeno je još osam kuća sa pomoćnim objektima.

Selo Kukurovići, nekada nastanjeno pretežno muslimanskim stanovništvom, nalazi se uz državnu granicu Srbije prema Bosni i Hercegovini. Od 8. maja 1992. godine do okončanja ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, u Kukurovićima, kao i ostalim pograničnim selima, bio je smešten veliki broj pripadnika rezervnog sastava Vojske Jugoslavije iz Užičkog korpusa. Stanovnike ovih sela su pripadnici VJ svakodnevno maltretirali i pretresali im kuće, i to samo zbog njihove etničke pripadnosti.

Istražni sudija je u oba slučaja izvršio uviđaj na licu mesta, ali nakon toga nijedan meštanin Kukurovića nikada nije saslušan, niti je sprovedena bilo koja druga istražna radnja. FHP je 23. oktobra 2006. godine Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu podneo krivičnu prijavu protiv NN pripadnika Užičkog korpusa VJ. Dana 27. oktobra 2006. godine, Tužilaštvo u Užicu je obavestilo FHP da je predmet prosleđen Tužilaštvu za ratne zločine.

Stanovnici Kukurovića nikada nisu dobili bilo kakvu pomoć od državnih institucija Srbije, iako su im se više puta obraćali.

FHP poziva državne institucije da, kroz sveobuhvatan program reparacija, obeštete sve žrtve kršenja ljudskih prava od strane srpske vojske i policije.

Share