Tortura nad Fehratom Suljićem – svedočenje Fehrata Suljića

Na ročištu pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 26. maja 2008. saslušan je Fehrat Suljić, Bošnjak iz Dolova [opština Tutin] u čije ime je Fond za humanitarno pravo (FHP) 28. juna 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili policajci OUP-a Tutin u februaru 1996. godine.


Share

Obeštećenje zbog seksualnog zlostavljanja romskog dečaka

Okružni sud u Požarevcu je potvrdio presudu Opštinskog suda u Velikom Gradištu kojom je maloletnom Romu I.R. iz Miljevića [opština Golubac] dosuđeno 550.000 dinara zbog seksualnog zlostavljanja koje je nad njim izvršio maloletni I.Ž.

Share

Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje Danice Vučinić

Dana 24. aprila 2008. godine, u postupku za naknadu štete pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, koji je u FHP pokrenuo protiv države Srbije, u ime dvanaest bivših logoraša (žena i maloletnika) iz logora u Begejcima i Sremskoj Mitrovici, svedočila je novinarka Danica Vučenić. Ona je u oktobru 1991. godine kao novinar Drugog programa Radio Beograda, sa novinarskom ekipom otišla u Begejce, nakon saznanja da je bivša JNA tu dovela hrvatske zarobljenike nakon pada Vukovara. Dozvolu za posetu logoru dobila je od Generalštaba tadašnje JNA i sa članovima novinarske ekipe u tom logoru je provela oko dva sata. Tokom boravka u logoru, uz ekipu su sve vreme bili oficiri JNA. Sam logor je bio opasan bodljikavom žicom, sa više stražara i službenih pasa oko te ograde. Oficiri i stražari su boravili u jednoj manjoj zgradi dok su logoraši boravili u jednoj dugačkoj zgradi, koja je ličila na štalu. Pored te zgrade se nalazio „poljski“ WC a pored WC-a su se nalazila nekakva gumena creva za koje je ona pretpostavila da su služili za kupanje logoraša. Na sredini logora nalazio se veliki kazan u kome se kuvala hrana. Većina logoraša je nosila odrpana siva odela, nisu smeli slobodno da razgovaraju, bilo je primetno da su uplašeni. Kada je upitala jednog logoraša odakle mu modrica, rekao joj je da se „udario na dasku“. Svi logoraši su joj delovali iznureno i pričali su bojažljivo.


Share

Tužba za naknadu štete zbog torture: slučaj Elmaza Hukića

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je 8. aprila 2008. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv države Srbije, u ime Elmaza Hukića, iz sela Ugao, [opština Sjenica] zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Srbije 1993. godine. Postupak je pokrenut u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti FHP-a.


Share

Tužbe Bošnjaka iz Žepe protiv Srbije zbog zatvaranja i mučenja u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je podneo tri tužbe za naknadu štete protiv države Srbije u ime Mušana Džebe, Enesa Bogilovića, Ahmeta Kamenice, Muje Vatreša, Selima Nuhanovića, Halila Durmiševića, Senada Jusufbegovića, Fehima Dudevića i Fadila Čardakovića [svi iz Žepe], zbog odgovornosti države za njihovo zatvaranje u logore Šljivovica i Mitrovo Polje u leto 1995. godine i zlostavljanje koje su nad njima u izvršili pripadnici MUP-a Srbije. Tužbe su podnete 23. novembra i 20. decembra 2007. godine u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija.


Share

Tužbe Bošnjaka iz Žepe protiv Srbije zbog zatvaranja i mučenja u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je podneo tri tužbe za naknadu štete protiv države Srbije u ime Mušana Džebe, Enesa Bogilovića, Ahmeta Kamenice, Muje Vatreša, Selima Nuhanovića, Halila Durmiševića, Senada Jusufbegovića, Fehima Dudevića i Fadila Čardakovića [svi iz Žepe], zbog odgovornosti države za njihovo zatvaranje u logore Šljivovica i Mitrovo Polje u leto 1995. godine i zlostavljanje koje su nad njima u izvršili pripadnici MUP-a Srbije. Tužbe su podnete 23. novembra i 20. decembra 2007. godine, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija.


Share

Odšteta zbog nezakonitog pritvora Bošnjaka u Sandžaku 1993. godine

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao državu Srbiju da Aliji Haliloviću iz Novog Pazara isplati 1.300.000 dinara zbog 498 dana provedenih u nezakonitom pritvoru. Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije FHP-a, pokrenuo sudski postupak protiv države Srbije u ime Alije Halilovića 25. septembra 2006. godine.


Share

Tužba za naknadu štete zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1994. godine: slučaj Hazbija Smajović

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je podneo tužbu za naknadu štete Prvom opštinskom sud u Beogradu protiv Republike Srbije u ime Hazbije Smajovića iz sela Suvi Do [opština Tutin], zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim u martu 1994. godine izvršili policajci SUP-a Tutin.  Tužba je podneta 19. oktobra 2007. godine, u okviru FHP programa žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije.


Share

Novčana kompenzacija zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti: slučaj Munira Šabotića

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Republika  Srbija obavezuje da Muniru Šabotiću iz Novog Pazara isplati odštetu u iznosu od 300.000 dinara zbog odgovornosti za torturu koju su 1994. godine nad njim izvršili pripadnici Službe države bezbednosti MUP-a (DB). Reč je o slučaju Munira Šabotića, u čije ime je advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP), u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, podneo tužbu protiv države 1. marta 2006. godine.


Share

Tužba protiv Srbije zbog odvođenja hrvatskih civila u logore na teritoriji Vojvodine nakon pada Vukovara 1991. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 16. novembra 2006. godine Prvom opštinskom sudu u Beogradu podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 19 žena i maloletnika iz Vukovara, državljana Hrvatske koje su u novembru 1991. godine, nakon pada Vukovara, pripadnici JNA zatvorili u logore ”Begejci” i KPZ ”Sremska Mitrovica” u Vojvodini. Nad zarobljenim civilima je svakodnevno vršena tortura, a uslovi života u logorima su bili nehumani.


Share