Tortura nad Fehratom Suljićem – svedočenje Fehrata Suljića

Na ročištu pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 26. maja 2008. saslušan je Fehrat Suljić, Bošnjak iz Dolova [opština Tutin] u čije ime je Fond za humanitarno pravo (FHP) 28. juna 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili policajci OUP-a Tutin u februaru 1996. godine.

Fehra Suljić je naveo da su ga privodili na informativne razgovore zato što su kod njega tražili naoružanje, koje nikada nije posedovao.  Privođen je tri, četiri, pet do šest puta, u periodu od februara do aprila 1996. od strane pripadnika SUP-a Tutin. Pri poslednjem privođenju na informativni razgovor u martu ili aprilu 1996. godine, upotrebili su silu. Tada su ga priveli policajci Sulejman Hadžić i Zvonko Milunović. Tražili su oružje koje nije imao. Kada je policajac Hadžić izašao iz kancelarije, Kiković ga je udario u grudi, a policajac po imenu Saša udario ga je cokulom u predelu kičme. Posle su ga vezali lisicama za radijator. Tada je pao u nesvest i ne zna koliko je dobio batina. Kada se osvestio,  oko njega su bila četvorica ili petorica policajaca. Ostavili su ga pet minuta i rekli mu da smisli kako će da im da oružje. Nakon toga, opet su ga zlostavljali dok je bio vezana za radijator. Posle svega lekar u Tutinu nije smeo da me pregleda, otišao sam u Novi Pazar gde mi je konstatovano oštećenje tri kičmena pršljena a levi bubreg mu je bio pomeren. Danas još uvek prima terapiju zbog bola u kičmi. Zbog preživljenje torture ima ozbiljne probleme sa spavanjem. Ponekada ne spava po tri dana uzastopno. Često zaboravlja. Pije tablete za smirenje.

Na pitanje predstavnika Republičkog javnog pravobranilaštva, zbog čega se nije pokrenuo krivični postupak rekao je da bojao.

Komentar posmatrača FHP:
Ročište je započelo sa pitanjima predsednice veća Maje Pavlović upućenom Fehratu Suljiću da li je ranije privođen u policiju. Tokom saslušanja Fehrata Suljića, sudija Maja Pavlović je često pravila grimase. Postavila mu je nekoliko pitanja u vezi sa krivičnim postupkom, na koje Fehrat Suljić, kao pravni laik, nije mogao da da odgovori, što ga je dovelo u neprijatnu situaciju. Kada ga je upitala zbog čega ga je policija tražila, Suljić je odgovorio da su ga tražili zbog navodnog oružja, na šta je ona, navodno ne čuvši odgovor i uz cinični osmeh, postavila pitanje „Zbog ruža?“ Isto, kada je Suljić rekao da i danas prima lekarsku terapiju zbog policijske torture, sudija Pavlović je to propratila ironičnom grimasom. Na identičan način je reagovala i na objašnjenje Suljića da nije mogao da ode do lekara i uzme nalaz kojim bi opravdao nedolazak na prethodno ročišt jer je najbliži lekar udaljen više kilometara od njegove kuće, kao i kada je rekao da ga je bilo strah da se obrati SUP-u Novi Pazar pre podnošenja ove tužbe.

Share