Tužba za naknadu štete zbog torture: slučaj Elmaza Hukića

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je 8. aprila 2008. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv države Srbije, u ime Elmaza Hukića, iz sela Ugao, [opština Sjenica] zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Srbije 1993. godine. Postupak je pokrenut u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti FHP-a.

U decembru 1993. godine, u kuću Elmaza Hukića u selu Ugao, došli su pripadnici SUP-a Sjenica Dragan Paunović i Milan Nedić i saopštili mu da mora predati pištolj koji navodno poseduje. Kada im je Elmaz rekao da nikada nije imao oružje, policajci su ga uhapsili i sproveli do policijske stanice u Mesnoj zajednici Karajukića bunari. Uveden je u veliku salu mesne zajednice gde je video svoje komšije iz sela, Šefketa Bibića i Sabita Bibića, na kojima je video tragove batinanja. Policajci su rekli Elmazu da razmisli pre nego što budu počeli da ga ispituju. Nakon nekog vremena, izveli su ga iz sale i rekli mu da napiše na papiru ko u selu ima oružje. Potom su ga uveli u kancelariju u kojoj je bio Milan Nedić. Čim je ušao, Milan Nedić ga je počeo tući. Udarao ga je nogama u stomak, tražeći od njega da prizna da poseduje oružje. Batinanje je trajalo oko pola sata a onda su ga odveli u veliku salu. Ponovo su mu rekli da  raymisli i da će doći po njega. Nakon pola sata, policajci su ga isterali napolje jer je im je rekao da nema šta da prizna. Na hladnoći je proveo nekoliko sati. Posle toga su mu rekli da može da ide kući. Elmaz i danas oseća ozbiljne fizičke i psihičke posledice pretrpljene torture.

U vreme oružanog sukoba u BiH, pripadnici MUP-a Srbije su na teritoriji Sandžaka stalno pretresali kuće Bošnjaka pod sumnjom da su neelgalno naoružani Nakon pretresa, policajci su privodili Bošnjake, iako kod njih nisu pronašli oružje. Nad većinom je sprovođena fizička i psihička tortura radi iznuđivanja prizanja da poseduju nelegalno naoružanje ili da učestvuju u aktivnostima protiv države. Iako su ovi slučajevi prijavljeni nadležnim organima, u većini njih nikada nije sprovedena ozbiljna istraga, niti disciplinski postupak. Šta više, većina policajaca koji su, prema podacima FHP, učestvovali u batinjanju sandžačkih Bošnjaka i danas rade u MUP-u Srbije.

FHP apeluje na državne organe Srbije da donese program reparacija prema žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti. Generalna skupština UN je na sednici održanoj 16. decembra 2005. godine usvojila Rezoluciju (Osnovna načela i smernice za ostvarivanje prava na pravni lek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava) kojom je pozvala države članice da, u skladu sa svojim obavezama prema domaćem i međunarodnom pravu, obezbede reparacije žrtvama za postupanja ili propuste koji se mogu pripisati državi i koji predstavljaju teška kršenja međunarodnog prava, ljudskih prava ili ozbiljne povrede međunarodnog humanitarnog prava.

Kontakt osoba:
Sandra Orlović, Koordinatorka projekta
+381 11 3444-313

 

Share