Obeštećenje zbog seksualnog zlostavljanja romskog dečaka

Okružni sud u Požarevcu je potvrdio presudu Opštinskog suda u Velikom Gradištu kojom je maloletnom Romu I.R. iz Miljevića [opština Golubac] dosuđeno 550.000 dinara zbog seksualnog zlostavljanja koje je nad njim izvršio maloletni I.Ž.

Prema presudi, obeštećenje će isplatiti otac mal. I.Ž, kao njegov zakonski zastupnik. Postupak za naknadu štete u ime maloletnog I.R. pokrenuli su 22. marta 2005. godine Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM) i Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte.

I.Ž. je 22. aprila 2004. godine u vulkanizerskoj radnji svoga oca u Miljeviću, maltretirao desetogodišnjeg I.R tako što ga je pretnjama primorao da sam sebe udara šakom po glavi, kao i da udara glavom o zid. I.Ž. je nastavio da maltretira desetogodišnjeg Roma tako što mu je dao kutiju sa svinjskom mašću i naterao ga da se maže po licu i rukama, a zatim da se opere u kadi punoj prljave vode. Uprkos molbama I.R. da ga pusti kući I.Ž. ga je više puta udario šakom po glavi i telu i zastrašivao ga tako što je uperio vazdušnu pušku prema njemu uz pretnje da će ga ubiti ako ne skine pantalone. I.Ž. je primorao maloletnog romskog dečaka da onaniše i da se samopovredi u predelu analnog otvora, da bi mu na kraju pretio nožem, da će ga zaklati u slučaju da nekome kaže šta mu se dogodilo. Kada je stigao kući, I.R. je kroz plač ispričao svojoj majci kako ga je I.Ž. u prisustvu još trojice nepoznatih mladića zlostavljao i da su oni vikali: “Ubij Cigu, ubij Cigu!”. Majka je primetila da dečak ima crvenilo na analnom otvoru, nakon čega je pozvala policiju. Zbog ovog događaja protiv I.Ž, tada starijeg maloletnika, pred  Opštinskim sudom u Požarevcu vođen je krivični postupak nakon čega mu je po predlogu Opštinskog javnog tužioca u Požarevcu izrečena vaspitna mera pojačanog nadzora od strane roditelja.

Romska deca u Srbiji su često izložena posebno ponižavajućem postupanju. Država Srbija je na osnovu domaćih zakona, ali i UN Konvencije o pravima deteta obavezna da preuzme sve mere, radi zaštite romske dece od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, kao i fizički i/ili psihički oporavak i socijalnu reintegraciju deteta, koje je žrtva okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja.
 

Share