Odšteta zbog nezakonitog pritvora Bošnjaka u Sandžaku 1993. godine

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao državu Srbiju da Aliji Haliloviću iz Novog Pazara isplati 1.300.000 dinara zbog 498 dana provedenih u nezakonitom pritvoru. Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije FHP-a, pokrenuo sudski postupak protiv države Srbije u ime Alije Halilovića 25. septembra 2006. godine.

Dana 1.06.1993. godine oko 08:00 sati, pripadnici Službe Državne bezbednosti (DB) su uhapsili Aliju Halilovića, na njegovom radnom mestu u Preduzeću Ukras u Novom Pazaru. Nisi mu saopštili nikakav razlog za hapšenja niti mu uručili rešenje o lišavanju slobode. Prilikom sprovođenja u policijsku stanicu u Novom Pazaru, jedan od policajaca ga je udario nogom od čega je zadobio trajno oštećenje kičme a drugi mu je uvrnuo ruku od čega su mu popucali mišići duž tetive desne ruke. Istog dana je prebačen u zatvor u Kraljevu.

Protiv njega i još 23 lica muslimanske nacionalnosti pokrenut je krivični postupak za pripremanje krivičnog dela ugrožavanje teritorijalne celine SRJ pred Okružnim sudom u Novom Pazaru. Alija Halilović je za vreme suđenja bio u pritvoru [498 dana]. Kada je u oktobru 1994. godine sud doneo osuđujuću presudu za Aliju Halilovića i ostale optužene, oni su pušteni na slobodu do pravosnažnosti presude. Vrhovni sud Srbije je u martu 1996. godine ukinuo tu presudu i vratio na ponovno suđenje. Međutim, Okružni sud u Novom Pazaru novo suđenje zakazuje tek u novembru 1999. godine, dakle nakon puna 44 meseca. Ponovljeni postupak je trajao sve do 1. januara 2006. godine kada je zbog stupanja na snagu novog Krivičnog zakona Srbije delo koje se stavlja na teret Aliji Haliloviću zastarelo.

U periodu 1992-95. godine, u akcijama pronalaženja nelegalnog naoružanja u Sandžaku policija je neosnovano privela nekoliko stotina Muslimana iako je samo kod nekolicine pronađeno oružje bez dozvole. Većina privedenih lica svedočila su o brutalnoj torturi koju su prema njima primenjivali radnici DB-a i lokalne policije u cilju iznuđivanja priznanja o posedovanju nelegalnog oružja. Protiv nekih privedenih, među kojima je i Alija Halilović, pokrenuti su krivični postupci iako tužilaštvo nije raspolagalo ni jednim čvrstim dokazom.

FHP poziva državne organe Srbije da, u skladu sa Rezolucijom Generalne skupštine UN ”Osnovna načela i smernice za ostvarivanje prava na pravni lek i reparacije žrtava teških kršenja međunarodnog prava ljudskih prava i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava” (usvojena 16. decembra 2005. godine), obeštete žrtve kršenja ljudskih prava koje su izvršili pripadnici srpske vojske i policije.

Osoba za kontakt:

Sandra Orlović, Koordinatorka projekta

e-mail: humanrights@hlc-rdc.org

Share