U Đakovici/Gjakovë i Velikoj Kruši/Krushe e Madhe održane prezentacije popisa ubijenih, nestalih i stradalih

Ukupno više od 140 učesnika prisustvovalo je prezentacijama dosadašnjih rezultata popisa ubijenih, stradalih i nestalih osoba na područjima opština Đakovica/Gjakovë i Orahovac/Rrahovec na Kosovu, koje su organizovane u hotelu Pastrik u Đakovici/Gjakovë 4.07.2009. a za opštinu Orahovac/Rrahovec u Domu kulture u Velikoj Kruši/Krushe e Madhe, 5.07.2009. Obe prezentacije održane su u organizaciji FHP Kosovo.


Share

Panel diskusija Tranziciona pravda: uloga civilnog društva

Fond za humanitarno pravo iz Beograda i Centar za studije globalnog upravljanja, Londonske škole za ekonomiju i političke nauke, organizovali su 19.06.2009. u beogradskom hotelu Zira panel diskusiju na temu “Tranziciona pravda: Uloga civilnog društva”.


Share

Seminar o tranzicionoj pravdi održan u Novom Pazaru

Seminar pod nazivom Tranziciona pravda – osnovni mehanizmi, izazovi i problemi, održan je u Novom Pazaru u organizaciji Fonda za humantarno pravo (FHP) i Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Seminaru je prisustvovalo oko četrdeset učesnika, predstavnika nevladinih organizacija, udruženja žrtava proteranih stanovnika iz opštine Priboj, studentskih asocijacija, lokalnih medija, ali i pojedinaca.


Share

Peti forum o tranzicionoj pravdi u Budvi

Peti regionalni forum o tranzicionoj pravdi u post-jugoslovenskim zemljama počeće sutra u Bečićima kod Budve, i završiće se u nedelju poslepodne. Forum organizuju Centar za građansko obrazovanje i Akcija za ljudska prava iz Crne Gore u ime Koalicije preko 200 nevladinih organizacija i pojedinaca iz regiona koji na ovom skupu nastavljaju konsultacije o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava (REKOM) na teritoriji bivše SFRJ.


Share

Konferencija za novinare: Odbijen zahtev za obeštećenje porodica otetih iz Sjeverina

Fond za humanitarno pravo (FHP) je povodom odbijanja tužbe za naknadu štete porodicama otetih iz Sjeverina 7. aprila 2009. godine održao konferenciju za novinare, u Tanjugovom Međunarodnom press centru. Na konferenciji su govorili Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, Behudin Hodžić i Dževad Koldžić kao predstavnici porodica otetih, i Marko Karadžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska prava republike Srbije.

Share

Seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde

Jednodnevni seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde u organizaciji Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Centre for the Study of Global Governance održan je 7. februara 2009. godine u Beogradu, u hotelu M.

Share

Međunarodna politika: EU i tranziciona pravda

Izvor: Međunarodna politka
Centar za studije globalnog upavljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (The Centre for the Study of Global Governance, London School of Economics and Poltical Science – LSE) i Fond za humanitarno pravo organizovali su 7. februara u Beogradu međunarodni seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde. Cilj konferencije bio je da ponudi kritičku procenu retributivnih strategija tranzicione pravde koju favorizuje Evropska unija, i da ispita potrebu restorativnih pristupa tranzicionoj pravdi i neophodnost regionalnog pristupa. Konferencija je nastojala da ponudi i akademski i praktični pristup ovim problemima, te su svoje nalaze predstavili kako univerzitetski istraživači, tako i predstavnici nevladinog sektora i iskusni novinari sa međunarodnom reputacijom. Ključna poruka ovog skupa bila je da Evropska unija nema strategiju sprovođenja tranzicione pravde i primenjuje politiku uslovljavanja, koja se svodi na saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.


Share

Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) za zemlje Zapadnog Balkana razlikuje se od strategije evropskih integracija za zemlje centralne i istočne Evrope, uključujući Rumuniju i Bugarsku, zbog primene dodatnih uslova. Saradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), često ocenjivana kao “uslov svih uslova”, bila je temelj pristupa Evropske unije na Balkanu. Od ustanovljenja SSP 2000. godine, primena haškog uslova dovela je do isporučivanja pojedinih ključnih optuženika za ratne zločine u regionu, iako je nekadašnji general bosanskih Srba Ratko Mladić još uvek u bekstvu. Pored procesa koji se odvijaju u sudnicama MKSJ nacionalni sudovi u regionu započeli su procesuiranje ratnih zločina, i sa i bez pomoći iz Haga. Do koje mere su proliferacija mehanizama retributivne pravde u širem smislu, i uslovljavanje haškog tribunala u užem, promovisali potragu za istinom i pomirenjem u regionu?


Share

Konferencija za štampu organizacija za ljudska prava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i 60 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim prava, Fond za humanitarno pravo (FHP), Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Helsinški odbor za ljudska prava i Žene u crnom, održali su konferenciju za štampu.


Share