Seminar o tranzicionoj pravdi održan u Novom Pazaru

Seminar pod nazivom Tranziciona pravda – osnovni mehanizmi, izazovi i problemi, održan je u Novom Pazaru u organizaciji Fonda za humantarno pravo (FHP) i Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Seminaru je prisustvovalo oko četrdeset učesnika, predstavnika nevladinih organizacija, udruženja žrtava proteranih stanovnika iz opštine Priboj, studentskih asocijacija, lokalnih medija, ali i pojedinaca.

Semiha Kačar, predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, otvorila je seminar i rekla da je edukacija predstavnika civilnog društva o osnovnim principima tranzicione pravde jedan od osnovnih preduslova za otpočinjanje procesa suočavanja sa masovnim kršenjima ljudskih prava nad Bošnjacima u Sandžaku tokom devedesetih.

“Učenje o iskustvima drugih društava koji su prošli kroz periode masovnih kršenja ljudskih prava pomoći će nam da pronađemo rešenja i za društvo u Srbiji i u regionu Sandžaka. Kršenja ljudskih prava u Sandžaku tokom devedesetih su do sada bila ignorisana od strane države, a žrtve obespravljene i nemoćne“, rekla je Sandra Orlović, zamenica izvršne direktorke FHP-a.

seminar_u_N.Pazaru2a

Učesnici seminara u Novom Pazaru

U radnom delu seminara, Marijana Toma, programska koordinatorka Impunity Watch-a održala je dva predavanja na temu tranzicione pravde, o mehanizmima, principima i izazovima tranzicione pravde, te ulozi civilnog društva u inicijativama za utvrđivanje istine i inicijativama za komisije za istinu. Na kraju seminara prikazan je film Suočavanje sa istinom: komisije za istinu i društva u tranziciji.

Seminar je deo aktivnosti u okviru projekta Pružanje podrške civilnom društvu u stvaranju jačih veza u radu sa ljudskim pravima, a posebno na polju tranzicione pravde, koji se sprovodi uz finansijsku potporu delegacije Evropske komisije u Srbiji, a koji ima za cilj jačanje mreže nevladinih organizacija u Sandžaku radi zagovaranja sistemskog obeštećenja stanovnika sela iz opštine Priboj, koje su u periodu 1992-95. pripadnici Vojske Jugoslavije proterali iz kuća, nakon čega je njihova imovina opljačkana i devastirana.

Share