Seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde

Jednodnevni seminar Evropske integracije i tranziciona pravda: Od retributivne do restorativne pravde u organizaciji Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Centre for the Study of Global Governance održan je 7. februara 2009. godine u Beogradu, u hotelu M.

Share