Tužbe Bošnjaka iz Žepe protiv Srbije zbog zatvaranja i mučenja u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je podneo tri tužbe za naknadu štete protiv države Srbije u ime Mušana Džebe, Enesa Bogilovića, Ahmeta Kamenice, Muje Vatreša, Selima Nuhanovića, Halila Durmiševića, Senada Jusufbegovića, Fehima Dudevića i Fadila Čardakovića [svi iz Žepe], zbog odgovornosti države za njihovo zatvaranje u logore Šljivovica i Mitrovo Polje u leto 1995. godine i zlostavljanje koje su nad njima u izvršili pripadnici MUP-a Srbije. Tužbe su podnete 23. novembra i 20. decembra 2007. godine u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija.


Share

Tužbe Bošnjaka iz Žepe protiv Srbije zbog zatvaranja i mučenja u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je podneo tri tužbe za naknadu štete protiv države Srbije u ime Mušana Džebe, Enesa Bogilovića, Ahmeta Kamenice, Muje Vatreša, Selima Nuhanovića, Halila Durmiševića, Senada Jusufbegovića, Fehima Dudevića i Fadila Čardakovića [svi iz Žepe], zbog odgovornosti države za njihovo zatvaranje u logore Šljivovica i Mitrovo Polje u leto 1995. godine i zlostavljanje koje su nad njima u izvršili pripadnici MUP-a Srbije. Tužbe su podnete 23. novembra i 20. decembra 2007. godine, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija.


Share

Odšteta zbog nezakonitog pritvora Bošnjaka u Sandžaku 1993. godine

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao državu Srbiju da Aliji Haliloviću iz Novog Pazara isplati 1.300.000 dinara zbog 498 dana provedenih u nezakonitom pritvoru. Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije FHP-a, pokrenuo sudski postupak protiv države Srbije u ime Alije Halilovića 25. septembra 2006. godine.


Share

Tužba za naknadu štete zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1994. godine: slučaj Hazbija Smajović

Advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) je podneo tužbu za naknadu štete Prvom opštinskom sud u Beogradu protiv Republike Srbije u ime Hazbije Smajovića iz sela Suvi Do [opština Tutin], zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim u martu 1994. godine izvršili policajci SUP-a Tutin.  Tužba je podneta 19. oktobra 2007. godine, u okviru FHP programa žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije.


Share

Novčana kompenzacija zbog kršenja ljudskih prava u prošlosti: slučaj Munira Šabotića

Prvi opštinski sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Republika  Srbija obavezuje da Muniru Šabotiću iz Novog Pazara isplati odštetu u iznosu od 300.000 dinara zbog odgovornosti za torturu koju su 1994. godine nad njim izvršili pripadnici Službe države bezbednosti MUP-a (DB). Reč je o slučaju Munira Šabotića, u čije ime je advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP), u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, podneo tužbu protiv države 1. marta 2006. godine.


Share

Tužba protiv Srbije zbog odvođenja hrvatskih civila u logore na teritoriji Vojvodine nakon pada Vukovara 1991. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 16. novembra 2006. godine Prvom opštinskom sudu u Beogradu podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 19 žena i maloletnika iz Vukovara, državljana Hrvatske koje su u novembru 1991. godine, nakon pada Vukovara, pripadnici JNA zatvorili u logore ”Begejci” i KPZ ”Sremska Mitrovica” u Vojvodini. Nad zarobljenim civilima je svakodnevno vršena tortura, a uslovi života u logorima su bili nehumani.


Share

Tužba za naknadu štete protiv Srbije zbog ubistva Albanca 1999. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je, u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija, 19. septembra 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime porodice pokojnog Behram Gigollaj iz Mataruške Banje, zbog odgovornosti države za njegovu smrt . Tužba je podneta u ime supruge pok. Behrama, Ryva Gigollaj i dece Gani Gigollaj, Nimetullah Gigollaj, Haki Gigollaj, Lumnije Gigollaj i Asman Gigollaj.


Share

Tužba zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 5. septembra 2007. godine, u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava pri ostvarivanju reparacija, podneo tužbu za naknadu štete u ime Šefka Bibića iz sela Ugao (opština Sjenica) protiv Republike Srbije zbog torture koju je nad njim izvršio Mile Nedić, inspektor OUP-a Sjenica.


Share

Opštinski sud u Nišu: novčana naknada zbog rasno motivisanog napada

Opštinski sud u Nišu je doneo presudu kojom su Oliver Mirković i Nataša Stojanović obavezni da isplate Romu Dragiši Ajdarevića 150.000 dinara na ime odštete zbog pretrpljenog straha, fizičkih i duševnih bolova prilikom napada u aprilu 2000. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) je u ime Dragiše Ajdarevića podneo tužbu za naknadu štete 7. marta 2006. godine.


Share

Tužba zbog kršenja ljudskih prava u Sandžaku 1993. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u ostvarivanju prava na reparacije, 30. jula 2007. godine, Prvom optinskom sudu u Beogradu podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Seada Rovčanina, Bošnjaka iz Prijepolja, koji je u oktobru 1993. godine mučen u policijskoj stanici u Prijepolju.


Share