U ratovima stradalo i nestalo 2.385 građana Srbije i Crne Gore

prezentacija_Podgorica

Nakon dvadeset godina od početka ratova na prostoru bivše Jugoslavije nijedna država regiona nije napravila poimeničan spisak ubijenih, stradalih i nestalih u tim sukobima. To je učinila nevladina organizacija iz Beograda Fond za humanitarno pravo za Srbiju i Crnu Goru. Istraživanje je prezentovano u Podgorici čemu su prisustvovale i porodice dijela nestalih i stradalih.


Share

Kampanja za REKOM predstavljena novosadskim studentima Filozofskog fakulteta

YIHR_NS-5_04_2011Četrdesetak studenata Univerziteta u Novom Sadu prisustvovalo je tribini “Da se zna, da se ne ponovi” 1. aprila na Filosofskom fakultetu. Na tribini je studentima predstavljen  početak kampanje za prikupljanje potpisa podrške osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. godine na prostoru bivše SFRJ, odnosno REKOM-u.


Share

KOSOVA SOT-Licem u lice sa kriminalcima

Tekst  o poseti studenata prava iz Prištine Beogradu i prisustvovanju suđenju za ratni zločin u selu Ćuška,objvljen u Kosova Sot  je dostupan na albanskom jeziku.


Share

Prezentacija poimeničnog popisa ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore u Podgorici

Pozivamo Vas da prisustvujete javnoj prezentaciji poimeničnog popisa državljana Crne Gore i Srbije koji su izgubili živote ili su nestali u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1995. godine.

Prezentacija će se održati u utorak, 12. aprila 2011. godine u 12:00 časova u Velikoj kongresnoj sali hotela Podgorica, (adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1, Podgorica).


Share

Nastavak suđenja zbog torture u zatvorima u Lipljanu/Lipjan i Požarevcu

U  četvrtak ,31. marta 2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu  u 12 sati, biće održano ročište u postupku pokrenutom u aprilu 2010. godine po tužbi za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora i torture koju je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo u ime Behrama Sahatia, Elmia Musliua, Envera Balecia i Fatons Halilaja protiv Republike Srbije. Na suđenju će svedočiti četvorica tužilaca koji su u zatvorima u  Lipljanu/Lipjan i Požarevcu proveli po godinu dana.


Share

Nastavak suđenja za naknadu štete zatvoreniku iz Dubrave/Dubravёs

U petak, 1. Aprila 2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu  u 11 sati, nastavlja se suđenje za naknadu nematerijalne štete po tužbi Mustafe Kolgeci protiv Republike Srbije, na kojem će svedočiti tužilac.


Share

Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ

knjiga-BIH

Tematski zbornik dokumenata pod nazivom „Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ“ objavljen je u izdanju Fonda za humanitarno pravo i Instituta za savremenu istoriju.


Share

Studenti prava iz Prištine na suđenju za zločin u selu Ćuška

studenti_28_03_2011Beograd, 28.mart- Studenti prava Univerziteta u Prištini borave u studijskoj poseti Beogradu, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo, tokom koje  prisustvuju suđenju pred  Odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, za zločine počinjene 1999. godine u selu Ćuška kod Peći.


Share

Usvojen Predlog Nacrta Statuta REKOM

skupstina_26_03_2011

Na Četvrtoj Skupštini Koalicije za REKOM, održanoj u Beogradu 26. marta 2011. godine, delgati su većinom glasova usvojili Nacrt Statuta REKOM-a. Time je zavrsen proces široke javne rasprave o  tekstu Statuta, te je Nacrt prerastao u konačan Predlog Statuta REKOM-a. U tom obliku on će biti podnet na usvajanje svim parlamentima u regionu.


Share

Prištinski studenti u poseti FHP-u

studenti-pristina-23_03_2011Šestoro prištinskih studenta posetilo je  Fond za humanitarno pravo (FHP) gde su im predstavljene Inicijativa za osnivanje  Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim  zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava od 1991-2001. na teritoriji bivše SFRJ (REKOM), i projekat  “Kosovska knjiga pamćenja”.


Share