Prezentacija poimeničnog popisa ljudskih gubitaka Srbije i Crne Gore u Nišu

U četvrtak, 28. aprila 2011. godine u 15:00 časova u holu Gradske kuće (adresa: 7.jula br. 2, Niš) biće održana javna prezentacija poimeničnog popisa državljana Srbije i Crne Gore koji su izgubili živote ili su nestali u oružanim sukobima u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu 1991-1995. godine.

Nakon kratkog predstavljanja dosadašnjih rezultata popisa, članovi porodica će imati priliku da provere tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim u Bazi podataka Fonda za humanitarno pravo (FHP).

Share