Konferencija za štampu Koalicije za REKOM 08.07.2011.

Inicijativa za REKOM je prva posleratna regionalna incijativa kojom civilno društvu u regionu nekadašnje SFRJ traži osnivanje međudržavnog i nezavisnog tela za utvrđivanje i javno saopštavanje činjenica o svim žrtavama, ratnim zločinima i drugim teškim poverdama ljudskih prava u vezi sa ratom.

DSCF0010

Oko te inicijative okupljeno je  1.900 nevladinih organizacija, udruženja porodica žrtava, žrtava, organizacija mladih i uglednih pojedinaca iz regiona. Ta Koalicija za REKOM, od maja 2006. godine do danas, organizovala je 129 konsultacija, pet skupština i osam foruma za tranzicionu pravdu, u kojima je učestvovalo 8.700 aktivnih zagovornika osnivanja Regionalne komisije. Rezultat četvorogodišnjeg konsultativnog procesa je smanjenje  tenzija među etnički homogenim udruženjima porodica žrtava i Statut REKOM-a, koji ima potencijal da izgradi sećanje na prošlost koje mobiliše na solidarnost I saosećanje sa svim žrtvama.

Inicijativa za osnivanje REKOM dobila je značajnu podršku građana post-jugoslovenskih zemalja.  Peticiju za osnivanje REKOM potpisalo je 542.660 građana. U poređenju sa planom, najveća podrška je izražena na Kosovu (100.559),  a najmanja u Hrvatskoj (19.668). U BiH je prikupljeno 122.473 potpisa podrške, a u Srbiji 254.539, što je manje od očekivanog. U Crnoj Gori  (30.057) i Sloveniji (5.342) u skladu sa planom, dok je u Makedoniji prikupljeno više od planiranog (10.022). Najveće iznenađenje je podrška građana u Banja Luci, gde je pored sedmodnevnog prekida prikupljanja potpisa, zbog javnih protesta protiv hašenja Ratka Mladića,  45.239 građana dalo podršku osnivanju REKOM.

 Inicijativa za osnivanje REKOM dobila je otvorenu političku podršku parlamenta, premijera i predsednika Crne Gore. Vlada Crne Gore je pokrenula postupak za razmatranje Inicijative REKOM. Predsednici Srbije i Hrvatske promovisaće Inicijativu REKOM u okviru svojih nacionalnih i regionalnih aktivnosti, kako su rekli na sastancima sa Koalicijom za REKOM. Član Predsedništva BiH, Željko Komšič, kome je Koalicija 23. juna 2011. godine predala Inicijativu REKOM, izrazio je punu podršku osnivanju REKOM. Politička podrška Inicijativi REKOM na Kosovu upadljivo je manja nego podrška građana, tokom kampanje prikupljanja potpisa.Kosovska predsednica  Atifete Jahjaga je po drugi put uputila Koaliciju da Inicijativu REKOM preda nadležnim telima Parlamenta Kosova. Koaliciji je preostalo da Inicijativu lično preda predsedniku Srbije, Borisu Tadiću, predsedniku Slovenije, Danilu Türku,  i Makedonije, Gorgu Ivanovu. Od septembra, prioritet Koalicije za REKOM postaje vršenje pritiska na nacionalne institucije da formiraju radne grupe za razmatranje Predloga statuta REKOM i pokretanje postupka za zaključenje međunarodnog ugovora ili postizanje političkog sporazuma za osnivanje REKOM.

                Proces REKOM finansijski podržavaju Evropska komisija, Ministarstvo spoljnih poslova Holandije, Fondacija braće Rokfeler, Američka nacionalna zadužbina (NED), Balkanski fond za demokratiju, Boš fondacija, OAK fondacija, Ministarstvo spoljnih poslova Švajcarske, Fond za otvoreno društvo u Srbiji, Američki institut za mir (USIP). Ukupan iznos donacija, za period od 15. decembra 2008. godine do novembra 2011. godine,  iznosi 2.465.111eura. Troškovi konsultativnog procesa u Srbiji, BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu na godišnjem nivou iznose prosečno oko 130.000 eura po državi, dok su u Makedoniji i Sloveniji znatno manji. Na veb sajtu Koalicije za REKOM www.zarekom.org, dostupni su budžet i finansijski izveštaj projekta REKOM, kao i Izveštaj o reviziji finansijskih i administrativnih izveštaja FHP u 2010. godini, koju je uradila nemačka revizorska firma u saradnji sa ovlašćenim revizorima u Srbiji.

                 Fond za humanitarno pravo je pokretač Inicijative za osnivanje vansudskog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, koje je u centar pažnje stavlja iskustvo žrtava ratnih zločina i drugih teških povreda ljudskih prava. Proces REKOM, kao i završetak Kosovske knjige pamćenja, ostaju prioriteti FHP-a. Nataša Kandić će nastaviti da koordinira aktivnosti Koalicije za REKOM u Srbiji i na regionalnom nivou.

Snimak konferencije možete pogledati ovde.

Share