Studenti američkog Univerziteta u poseti FHP-u

studenti_usaPostdiplomci  na odseku za međunarodne odnose fakulteta „The New School NYC“  posetili su Fonda za humanitarno pravo (FHP) gde su se upoznali sa projektima Kosovska knjiga pamćenja i Inicijativa za REKOM.

Direktoka FHP-a Nataša Kandić je govorila je o poimeničnom popisu svih žrtava (u periodu od 1.1.1998. do 31.12.2000.)  zajedno sa utvrđenim okolnostima njihovog stradanja pod nazivom Kososvska knjiga pamćenja. Ona je  najavila da će prva knjiga koja obuhvata 1998. godinu  biti objavljena I predstavljena javnosti  polovinom juna .

Govoreći o Inicijativi za REKOM Kandić je naglasila da je najvažnije da se utvrde činjenice o onome što se događalo u ratovima, ali I da se o tome javno govori.

“Mi nemamo moć da nateramo medije da govore o činjenicama” rekla je Kandić I dodala da kada je uhapšen Mladić mediji su pisali o jagodama, njegovom zdravlju, komšijama, o tome ko ga je posetio, a da ni reči nije bilo o optužnici.” Mi mislimo da će REKOM to promeniti jer su vežna imena žrtava I ono što im se dogodilo”, zaključila je Kandić.

Share