Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ, 1990-1992, tematska zbirka dokumenata

Ova zbirka dokumenata ima za temu politička zbivanja u Bosni i hercegovini pred raspad Jugoslavije i nastala je kroz saradnju Instituta za savremenu istoriju i Fonda za humanitarno pravo. Knjiga donosi osam dokumenata koji su od važnosti za razumevanje nastanka oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i koji su bili korišćeni kao dokazni predmeti u Hagu na suđenju Slobodanu Miloševiću. U pitanju su stenogramske beleške, transkripti i zapisnici sednica i sastanaka državnih organa Bosne i Hercegovine, SFRJ i Srbije, deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, i drugi relevantni dokumenti koji do sada nisu bili korišćeni u istoriografskim radovima u Srbiji ili regionu. Pored samih dokumenata, prvi deo knjige čini analiza najvažnijih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1992. kada je počeo rat.

Share

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2009. godinu

Tokom 2009. godine u post-jugoslovenskim zemljama održano je 59 suđenja za ratne zločine. Procesuiranje je bilo pod uticajem nacionalizma što je za posledicu imalo izricanje niskih kazni i politizovanih optužnica, stoji u Izveštaju  Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama u  2009. godini, koji su sačinili Fond za humanitarno pravo, Documenta i BIRN.

Share

Promocija knjige “Pravo komandne odgovornosti “

malaPitanje komandne odgovornosti u poslednjih nekoliko godina zaokuplja veliku pažnju ne samo stručne već i šire javnosti, i kod nas i u svetu.
Tome su, svakako, najviše doprineli krivični postupci pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.


Share

Vodič kroz reparacije

t_Vodic-kroz-reparacije_korica

Vodič kroz reparacije objavljen je sa ciljem da zaintersuje veći broj nevladinih organizacija da pitanje reparacija uvedu u svoje programske prioritete i, da skrene pažnju političarima da je vreme da institucije pokrenu pitanje sveobuhvatnog programa reparacija.


Share

Pravo komandne odgovornosti

Studija Pravo komandne odgovornosti se bavi doktrinom koja je vrlo bitna za međunarodno humanitarno pravo i koja pretpostavlja odgovornost nadređenih lica u komandom lancu za dela koja su učinili podređeni, usled dužnosti da spreče ili kazne počinitelje u takvim slučajevima.


Share

Procena pristupa pravdi manjina na Kosovu

t_Izvestaj_Pristup-pravdi_korica_za-web

Fond za humanitarno pravo Kosovo je od marta 2009. do februara 2010. godine sproveo istraživanje s ciljem da pribavi informacije o tome da li pravosudne institucije na Kosovu u potpunosti poštuju pravni okvir za zaštitu manjinskih prava koji se odnosi na rad sudova, uključujući stopu zaposlenosti pripadnika manjiskih zajednica u pravosudnim institucijama.


Share

Evropska unija i tranziciona pravda : od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu

Treće izdanje Foruma za tranzicionu pravdu sadrži priloge sa konferencije „Evropske integracije i tranziciona pravda: od retributivne do restorativne pravde“ koja je održana 7. februara 2009. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za izučavanje globalnog upravljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE) i Fonda za humanitarno pravo. Konferencija je okupila akademske stručnjake, aktiviste NVO, novinare, studente, i druge.


Share

Bezbednosna situacija u Mitrovici/Mitrovicë u periodu decembar 2008. – januar 2009. FHP — Kosovo

t_Izvestaj_Bezbednosna2thumb

Na osnovu provedenog istraživanja, FHP Kosovo smatra da je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici /Mitrovicë nestabilna.

Bezbednost u državi uvek je povezana sa institucijama sistema i oslanja se na njihovo funkcionisanje, a pre svega na efikasno funkcionisanje policije, tužilaštva, sudova, carine i drugih institucija na lokalnom nivou. Kosovska policija (KP) je jedina institucija koja funkcioniše u Severnoj Mitrovici/Mitrovicë.


Share

Početak primene Zakona o promovisanju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo – Izveštaj FHP – Kosovo

t_Pocetak-primene-Zakona-o-promovisanju-i-zastit-prava-zajednica

U periodu od septembra do decembra 2008. godine FHP – Kosovo sproveo je istraživanje o primeni Zakona o promovisanju i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, s posebnim osvrtom na osnivanje Konsultativnog veća za zajednice pri Kancelariji predsednika Kosova.


Share

Suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana krivična dela

t_Izvestaj-o-sudjenjima-post-

Izveštaj za predmet ima suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana dela u Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj tokom 2008. godine. Izveštaj pruža pregled svih suđenja u Srbiji za ratne zločine, takođe i svih suđenja na Kosovu za ratne zločine i etnička i politički motivisana krivična dela, kao i odabranih suđenja u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koja su praćena u okviru regionalne saradnje. Izdanje je trojezično, na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.


Share