Vodič kroz reparacije

t_Vodic-kroz-reparacije_korica

Vodič kroz reparacije objavljen je sa ciljem da zaintersuje veći broj nevladinih organizacija da pitanje reparacija uvedu u svoje programske prioritete i, da skrene pažnju političarima da je vreme da institucije pokrenu pitanje sveobuhvatnog programa reparacija.


Share

Pravo komandne odgovornosti

Studija Pravo komandne odgovornosti se bavi doktrinom koja je vrlo bitna za međunarodno humanitarno pravo i koja pretpostavlja odgovornost nadređenih lica u komandom lancu za dela koja su učinili podređeni, usled dužnosti da spreče ili kazne počinitelje u takvim slučajevima.


Share

Procena pristupa pravdi manjina na Kosovu

t_Izvestaj_Pristup-pravdi_korica_za-web

Fond za humanitarno pravo Kosovo je od marta 2009. do februara 2010. godine sproveo istraživanje s ciljem da pribavi informacije o tome da li pravosudne institucije na Kosovu u potpunosti poštuju pravni okvir za zaštitu manjinskih prava koji se odnosi na rad sudova, uključujući stopu zaposlenosti pripadnika manjiskih zajednica u pravosudnim institucijama.


Share

Evropska unija i tranziciona pravda : od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu

Treće izdanje Foruma za tranzicionu pravdu sadrži priloge sa konferencije „Evropske integracije i tranziciona pravda: od retributivne do restorativne pravde“ koja je održana 7. februara 2009. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za izučavanje globalnog upravljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE) i Fonda za humanitarno pravo. Konferencija je okupila akademske stručnjake, aktiviste NVO, novinare, studente, i druge.


Share

Bezbednosna situacija u Mitrovici/Mitrovicë u periodu decembar 2008. – januar 2009. FHP — Kosovo

t_Izvestaj_Bezbednosna2thumb

Na osnovu provedenog istraživanja, FHP Kosovo smatra da je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici /Mitrovicë nestabilna.

Bezbednost u državi uvek je povezana sa institucijama sistema i oslanja se na njihovo funkcionisanje, a pre svega na efikasno funkcionisanje policije, tužilaštva, sudova, carine i drugih institucija na lokalnom nivou. Kosovska policija (KP) je jedina institucija koja funkcioniše u Severnoj Mitrovici/Mitrovicë.


Share

Početak primene Zakona o promovisanju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo – Izveštaj FHP – Kosovo

t_Pocetak-primene-Zakona-o-promovisanju-i-zastit-prava-zajednica

U periodu od septembra do decembra 2008. godine FHP – Kosovo sproveo je istraživanje o primeni Zakona o promovisanju i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, s posebnim osvrtom na osnivanje Konsultativnog veća za zajednice pri Kancelariji predsednika Kosova.


Share

Suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana krivična dela

t_Izvestaj-o-sudjenjima-post-

Izveštaj za predmet ima suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana dela u Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj tokom 2008. godine. Izveštaj pruža pregled svih suđenja u Srbiji za ratne zločine, takođe i svih suđenja na Kosovu za ratne zločine i etnička i politički motivisana krivična dela, kao i odabranih suđenja u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koja su praćena u okviru regionalne saradnje. Izdanje je trojezično, na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.


Share

Suđenja za ratne zločine : izveštaj regionalnog tima za praćenje suđenja 2004-2008

U saradnji sa Documenta iz Zagreba i Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Fond za humanitarno pravo je objavio izveštaj o praćenju suđenja za ratne zločine od 2004. do 2008. godine u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvi deo izveštaja se bavi stanjem u regionu i razvojem institucionalnog okvira za domaća suđenja za ratne zločine kao i sa problemima sa kojima se suočavaju nacionalna pravosuđa.  Drugi deo izveštaja se bavi samim postupcima za ratne zločine uz iznošenje mišljenja tima za praćenje uz pregled svakog postupka.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007. i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008.; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007 i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share