Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ

knjiga-BIH

Tematski zbornik dokumenata pod nazivom „Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ“ objavljen je u izdanju Fonda za humanitarno pravo i Instituta za savremenu istoriju.

Zbirka je svedočanstvo o tome kako se raspala Jugoslavija i kako je Bosna i Hercegovina ušla u ambis rata. U uvodnom delu prikazana je  kratka analiza najvažnijih političkih događaja u BiH od uvođenja višestranačkog sistema početkom 1990. godine do proleća 1992. kada je počeo rat.

U zborniku, koji je priredio dr Kosta Nikolić, objavljeno je osam dokumenata koji su izvedeni kao dokazni predmeti u postupku protiv Slobodana Miloševića pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Knjiga, prema rečima priređivača izdanja, nema nameru da bilo kome sudi niti da izriče definitivne istoriografske ocene, već da omogući nauci da ponudi nova saznanja i nova tumačenja, kako bi se pobedile mitske i iracionalne predstave o prošlosti čime bi bila ukinuta granica između lažnog i istinitog.

Promocija knjige zakazana je za 15. april, u Biblioteci Fonda za humanitrano pravo (Dečanska 12/III) u 17 časova.

Share