Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2009. godinu

Tokom 2009. godine u post-jugoslovenskim zemljama održano je 59 suđenja za ratne zločine. Procesuiranje je bilo pod uticajem nacionalizma što je za posledicu imalo izricanje niskih kazni i politizovanih optužnica, stoji u Izveštaju  Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama u  2009. godini, koji su sačinili Fond za humanitarno pravo, Documenta i BIRN.

Izveštaj obrađuje i pozitivne efekte saradnje između tužilaštva Hrvtaske i Srbije i Crne Gore, kao i činjenice da nije ostvarena uspešna saradnja između tužilačkih organa BiH i susednih država, u kojima žive počinoci ratnih zločina u BiH.

U 2009. godini na Kosovu i u Makedoniji bile su u toku sveobuhvatne reforme institucija sa ciljem  da se onemogući da lica koja su bila umešana u izvršenje ratnih zločina ili druga kršenja ljudskih prava obavljaju funkcije u državnim telima, odnosno agencijama.

U Srbiji je u sprovedena reforma pravosuđa, ali umešanost kandidata u kršenje ljudskih prava u prošlosti nije predstavljala prepreku za izbor sudija i tužilaca, dok Izveštaj navodi da u Hrvatskoj i Crnoj Gori ni u jednom periodu posle rata ključne političke grupacije nisu zahtevale lustraciju.

Izveštaj navodi  da prema stanju sa kraja 2009. godine, sudbina oko 15,000 ljudi koji su nestali tokom oružanih sukoba od 1991. do 2001. godine na području bivše Jugoslavije još nije bila razrešena.

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za  2009. godinu, navodi i kako su radile organizacije za ljudska prava u post-jugoslovenskim zemljama,  na koji način su poslanici u parlamentima raspravljali o zločinima, da li je u udžbenicima tema nedavnih oružanih sukoba obrađena pristrasno, koliki broj žrtava je tokom 2009. godine izborio nadoknadu za štetu koja je prouzrokovana ratnim događajima i dr.

Izveštaj možete preuzeti ovde.

Share