Promocija knjige “Pravo komandne odgovornosti “

malaPitanje komandne odgovornosti u poslednjih nekoliko godina zaokuplja veliku pažnju ne samo stručne već i šire javnosti, i kod nas i u svetu.
Tome su, svakako, najviše doprineli krivični postupci pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

Mišljenja o pravnoj utemeljenosti komandne odgovornosti, kao vrste individualne krivične odgovornosti, veoma su podeljena i suprotstavljena u teoriji i praksi krivičnog i međunarodnog krivičnog prava.

Knjiga “ Pravo komandne odgovornosti” Guenaela Metroa (Guenael Mettraux) nudi pregled prava komandne odgovornosti u teoriji i praksi odnosno,  navodi koje se teškoće pojavljuju pri dokazivanju odgovornosti u kontekstu krivičnog gonjenja.

Na promociji ove publikacije koja je  20. novembra  održana u Fondu za humanitarno pravo, autor  je rekao da je namera knjige da bude oružje svima koji se bave ovom oblašću. „Praktičarima nisu bitne misli i ideje, već konkretni primeri iz predmeta koji su vođeni“, rekao je Metro.

Kako je objasnio,  u knjizi se govori o vrsti krivične odgovornosti  koja se u praksi nerado koriste jer može da zađe visoko u hijerarhiju, pa se  među sudijama i tužiocima postavlja pitanje gde je granica.

mala2

Guenael Metro (Guenael Mettraux) je advokat odbrane pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, a pre toga bio je savetnik u sudskim većima Tribunala.

Prevod  knjige  “Pravo krivične odgovornosti” objavili su, ove godine, Fond za otvoreno društvo BiH i Fond za humanitarno pravo, Beograd.

Share