Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ, 1990-1992, tematska zbirka dokumenata

Ova zbirka dokumenata ima za temu politička zbivanja u Bosni i hercegovini pred raspad Jugoslavije i nastala je kroz saradnju Instituta za savremenu istoriju i Fonda za humanitarno pravo. Knjiga donosi osam dokumenata koji su od važnosti za razumevanje nastanka oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i koji su bili korišćeni kao dokazni predmeti u Hagu na suđenju Slobodanu Miloševiću. U pitanju su stenogramske beleške, transkripti i zapisnici sednica i sastanaka državnih organa Bosne i Hercegovine, SFRJ i Srbije, deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine, i drugi relevantni dokumenti koji do sada nisu bili korišćeni u istoriografskim radovima u Srbiji ili regionu. Pored samih dokumenata, prvi deo knjige čini analiza najvažnijih političkih zbivanja u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1992. kada je počeo rat.

Share