Suđenja za ratne zločine : izveštaj regionalnog tima za praćenje suđenja 2004-2008

U saradnji sa Documenta iz Zagreba i Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Fond za humanitarno pravo je objavio izveštaj o praćenju suđenja za ratne zločine od 2004. do 2008. godine u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvi deo izveštaja se bavi stanjem u regionu i razvojem institucionalnog okvira za domaća suđenja za ratne zločine kao i sa problemima sa kojima se suočavaju nacionalna pravosuđa.  Drugi deo izveštaja se bavi samim postupcima za ratne zločine uz iznošenje mišljenja tima za praćenje uz pregled svakog postupka.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007. i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008.; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007 i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2007. godinu

Ovaj izveštaj je rezultat sistematskog praćenja uspostavljanja tranzicione pravde u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, koje sprovode organizacije za ljudska prava Fond za humanitarno pravo (Beograd) i Documenta (Zagreb). Dezintegraciju jugoslovenske federacije obeležila su tri oružana sukoba visokog intenziteta: u Hrvatskoj (1991-95), Bosni i Hercegovini (1992-95), i na Kosovu (1998-99), u kojima je najmanje 130.000 ljudi izgubilo život, milioni su bili prinuđeni da napuste svoje domove, a stotine hiljada kuća su razorene.


Share

Škorpioni od zločina do pravde

t_Skorpioni_knjiga_korice

Desetog jula 2003. godine, pred Većem Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Biljana Sinanović, svedočila je 18. godišnja Albanka, Saranda Bogujevci o ubistvu svoje majke, sestara, braće i rođaka 26. marta 1999. godine u Podujevu na Kosovu. Za ratni zločin, ubistvo 14 albanskih žena i dece, bio je optužen Saša Cvjetan, pripadnik rezervnog sastava MUP-a Srbije, jedinice Škorpioni. Saranda je sa ocem, stricem i još četvoro preživele dece, došla iz Mančestera, gde žive od juna 1999. godine. Troje dece, Fatos, Jehona i Lirie, svi maloletni, svedočili su pre Sarande, bez prisustva javnosti. Fatos je govorio na albanskom a ostala deca na engleskom. Saranda je govorila tiho ali razgovetno. Iako je bila usredsređena na užasne slike iz prošlosti, zastala bi svakih dva, tri minuta da prevodilac prevede njene reči na srpski. Mirno, gledajući u sudiju, opisala je kako su postrojeni uza zid padali jedno preko drugog, pod rafalima srpskih policajaca.


Share

Fond za hu­mani­tar­no pravo – Go­di­šnji iz­ve­štaj 2007.

t_Godisnji_izvestaj

Fond za humanitarno pravo (FHP) pomaže post-jugoslovenskim društvima da uspostave vladavinu prava i prihvate nasleđe masovnog kršenja ljudskih prava kako bi se onemogućilo ponavljanje, utvrdila krivič­na odgovornost za počinioce i zadovoljila pravda.


Share

Suđenja za ratne zločine u Srbiji u 2007.

Suđenja za ratne zločine odvijaju se pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koje je osnovano u julu 2003. godine. Pored toga, pred Okružnim sudom u Požarevcu sudi se dvojici pripadnika MUP-a Srbije za ratni zločin na Kosovu (slučaj Orahovac), Okružni sud u Nišu izrekao je prvostepenu presudu dvojici pripadnika MUP-a Srbije za ubistvo na Kosovu u vreme oružanih sukoba (slučaj Emini), a i u slučaju Pakšec, Okružni sud u Novom Sadu izrekao je prvostepenu presudu za krivična dela ubistvo i silovanje.

Share

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2006. godinu

Ovaj izveštaj se bavi suočavanjem sa posledi­cama ratnih događanja i zloči­ni­ma poči­njenim u peri­odu od 1991. do 1999. godi­ne. Izveštaj je nastao na ini­ci­jativu Fonda za humari­tarno pravo (FHP), u saradnji s Is­traži­vačko dokumentaci­onim centrom (IDC-BiH) i Documentom (Hrvatska). Odnosi se na Bosnu i Hercegovi­nu, Hrvatsku, Srbi­ju, Kosovo i Crnu Goru.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2006.

t_Etnicke-zajednice-na-Kosovu-2006

Izveštaj se odnosi na period od januara do decembra 2006. godine, kada su se u Beču (Vienna) vodili pregovori između vlade Srbije i kosovskog pregovaračkog tima o budućem statusu Kosova.


Share