Bezbednosna situacija u Mitrovici/Mitrovicë u periodu decembar 2008. – januar 2009. FHP — Kosovo

t_Izvestaj_Bezbednosna2thumb

Na osnovu provedenog istraživanja, FHP Kosovo smatra da je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici /Mitrovicë nestabilna.

Bezbednost u državi uvek je povezana sa institucijama sistema i oslanja se na njihovo funkcionisanje, a pre svega na efikasno funkcionisanje policije, tužilaštva, sudova, carine i drugih institucija na lokalnom nivou. Kosovska policija (KP) je jedina institucija koja funkcioniše u Severnoj Mitrovici/Mitrovicë.

Kada dođe do incidenta, ona reaguje zajedno sa regionalnom stanicom policije, smeštenom u južnom delu Mitrovice/Mitrovicë, i EULEX regionalnom policijom. EULEX još uvek nije u potpunosti aktivan na celoj teritoriji Kosova. Prvi izazov sa kojim se EULEX susreo je uspostavljanje prisustva na Kosovu, uključujući i dva granična prelaza prema Srbiji.

Kat.br.: 27/05/2009

Preuzmite tekst.

Share