Evropska unija i tranziciona pravda : od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu

Treće izdanje Foruma za tranzicionu pravdu sadrži priloge sa konferencije „Evropske integracije i tranziciona pravda: od retributivne do restorativne pravde“ koja je održana 7. februara 2009. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za izučavanje globalnog upravljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE) i Fonda za humanitarno pravo. Konferencija je okupila akademske stručnjake, aktiviste NVO, novinare, studente, i druge.

Izdanje je podeljeno u četiri celine. Prva se bavi odnosom Evropske unije prema Haškom tribunalu kao jedinom mehanizmu tranzicione pravde u regionu što stvara određena ograničenja. Kritikuje se nedovoljnost retributivne pravde kao načina suočavanja sa zločinima, govori se o potrebi prelaza na restorativnu pravdu i kritikuju efekti retributivne pravde. Druga celina se bavi zahtevima za restorativnom pravdom  i istražuje instrumente za njeno sprovođenje. Treći deo govori o Koaliciji za REKOM, njenom cilju, konstituisanju i načinu rada. Četvrti i zaključni deo se bavi ulogom EU i njene politike prema tranzicionoj pravdi i uticajem civilnog društva na njenu politiku.

CIP 6.10.2009.  (signatura: B S FORUM za tran. pr.)

Share