Početak primene Zakona o promovisanju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo – Izveštaj FHP – Kosovo

t_Pocetak-primene-Zakona-o-promovisanju-i-zastit-prava-zajednica

U periodu od septembra do decembra 2008. godine FHP – Kosovo sproveo je istraživanje o primeni Zakona o promovisanju i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, s posebnim osvrtom na osnivanje Konsultativnog veća za zajednice pri Kancelariji predsednika Kosova.

Ovaj zakon usvojen je 13. marta 2008, a stupio je na snagu 15. juna 2008. godine, dok je ukaz predsednika Kosova o osnivanju Konsultativnog veća donet 15. septembra 2008.

Kat.br.: 16/05/2009

Preuzmite izveštaj

Share