Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima, Podgorica – 09.05.2008.

Agenda

Izvod iz knjige Pomirenje nakon žestokog sukoba autori Mark Freeman i Pricil­la B. Hayner

Konsultacije civilnog društva o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

Regionalne konsultacije sa udruženjima žrtava, žrtvama i veteranima – zaključci

Pogledaj na YouTube

Share

Madi i ostali: Županijski sud u Vukovaru

Izveštaj sa glavnog pretresa od 23. marta 2007. do 12. februara 2008. godine


Share