Treći Regionalni Forum, Beograd, 11-12.02.2008

Agenda

Konsultacije civilnog društva o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

III Regionalni forum – transkript uvoda i radionica – 11.02.2008.

III Regionalni forum – zaključci radionice I – 11. i 12.02.2008.

III Regionalni forum – zaključci radionice II – 11. i 12.02.2008.

III Regionalni forum – zaključci radionice III – 11. i 12.02.2008.

III Regionalni forum – Slušanje žrtava – transkript – 12.02.2008.

Share